Batalionaskarinis vienetas, paprastai sudarytas iš 300-1200 karių, kurias vadovauja pulkininkas leitenantas. Susideda iš 2–8 kuopų arba baterijų. Keli batalionai sudaro pulką. Dažniausiai batalionas būna mažiausias karinis dalinys, galintis vykdyti atskiras operacijas, be to, mažiausias dalinys, turintis savo štabą.

Australijos trečiosios pėstininkų brigados vienuoliktasis batalionas 1915 m. balandžio 25 d. ant Gizos piramidės

Batalionai būna: pėstininkų (mechanizuotasis, motorizuotųjų pėstininkų, motorizuotųjų šaulių, šaulių, pėstininkų aeromobilusis), tankų, parašiutų desantinis, desantinis šturmo, jūrų pėstininkų, žvalgybos (žvalgybos aeromobilusis), armijos aviacijos, inžinerinis, ryšių, elektroninės kovos, automobilių, logistikos, medicinos ir kt.

Lietuvos kariuomenėje motorizuotųjų pėstininkų batalioną sudaro vadovybė, 3 motorizuotųjų pėstininkų kuopos, sunkiosios ginkluotės kuopa, aprūpinimo ir aptarnavimo padaliniai.

Pradžioje batalionas reiškė kovos rikiuotę. XVII a. ši rikiuotė buvo suskaidyta į sudedamąsias dalis, kurios buvo pavadintos batalionais.[1]

Išnašos redaguoti

  1. Enciklopedinis karybos žodynas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilnius 2008 m.