Atverti pagrindinį meniu

Karinis vienetas – nustatytos struktūros kariuomenės dalis, paprastai pavaldi vienam vadui. Kariniu daliniu kartais vadinamas tik batalionas ar analogiškas karinis vienetas.

Senovės RomaKeisti

Dabartinis pasaulisKeisti

Dabar daugelio valstybių sausumos pajėgų kariniai vienetai paprastai pagal dydį skirstomi taip:

Kai kuriose valstybėse arba ginkluotųjų pajėgų šakose naudojami ir kitokie pavadinimai.

Sausumos pajėgos

Simbolis Pavadinimas Karių skaičius Sudėtis Vadovaujantys karininkai
XXXXXX Regionas ar teatras 200000+ 2+ armijų grupės Generolas ar feldmaršalas
XXXXX Armijų grupė 100000+ 2+ armijos Generolas ar feldmaršalas
XXXX Armija 50'000-60'000+ 2+ korpusai Generolas ar feldmaršalas
XXX Korpusas 30'000-50'000 2+ divizijos Generolas leitenantas
XX Divizija 10'000-20'000 2-4 brigados ar pulkai Generolas majoras
X Brigada 3'000-5'000 2+ pulkai ar 3-6 batalionai Brigados generolas ar pulkininkas
III Pulkas ar Grupė 2'000-3'000 2+ batalionai Pulkininkas
II Batalionas 300-1'000 2-6 kuopos Pulkininkas leitenantas
I Kuopa 70-250 2-8 būriai Kapitonas ar majoras
••• Būrys 25-60 2+ skyriai ar patruliai Vyr. Leitenantas ar leitenantas
•• Skyrius 8-12 2+ ugnies komandos Kapralas ar seržantas
Komanda ar Grupė 8-12 2+ ugnies komandos Kapralas ar seržantas
Ø Ugnies komanda 4-5 Grandinis
Ø Ugnies ir manevro komanda 2 Bet kas

LietuvojeKeisti

Taikos metu didžiausias kovinis vienetas yra brigada, kurią paprastai sudaro 4-6 batalionai.

Batalionas yra didžiausias nuolatinis kovinis vienetas ir mažiausias vienetas, turintis savo štabą. Jis paprastai būna sudarytas iš 3-5 kuopų. Įprastas pėstininkų batalionas turi 2-3 pėstininkų kuopas, sunkiosios ginkluotės kuopą arba būrį ir aprūpinimo kuopą, kurioje yra žvalgų būrys, transporto būrys, ryšių būrys ir pan.

Kuopą paprastai sudaro 2-4 būriai ir valdymo grupė.

Būryje yra 3 skyriai ir valdymo grupė.

Pėstininkų skyriuje būna 8-10 karių. Skyrius yra mažiausias kovinis vienetas, tačiau taktiniais sumetimais jis dalijamas į dvi grandis, kuriose paprastai būna po 4 karius.

Pats mažiausias taktinis vienetas, kuris gali vykdyti kai kurias užduotis, yra karių pora (binomas).


NuorodosKeisti