Skaidrius Kandratavičius

Skaidrius Kandratavičius (g. 1973 m. sausio 4 d. Alytuje) – Lietuvos poetas, kunigas.

1991 m. baigė Alytaus Dainavos vidurinę mokyklą. 1991 m. dirbo anglų kalbos ir dailės mokytoju. 19921996 m. mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 19962000 m. dėstė tikybą Kauno J. Jablonskio gimnazijoje. 1998 m. baigė VDU Katalikų teologijos fakultetą. 2000 m. gavo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį.

2002 m. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus įšventintas į kunigus. Dirbo vikaru Kauno Prisikėlimo, Vilijampolės šv. Juozapo, nuo 2004 m. pavasario – Kauno Gerojo Ganytojo, nuo 2005 m. birželio – Raseinių parapijose. Nuo 2005 m. rugpjūčio 31 d. – Paberžės ir Surviliškio parapijų klebonas.

Bibliografija Keisti

  • Metareligija: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2004 ir 2006 m. (2-ji laida).

Publikacijos almanachuose:

  • Poezijos pavasaris, 2006: poezijos almanachas / sudarytojos Dovilė Zelčiūtė, Agnė Biliūnaitė. – Vilnius: Vaga, 2006.
  • Žiema ir mirtis: poezijos almanachas / sudarė Žilvinas Andriušis, Dainius Gintalas. – Vilnius: Žuvėdra, 2005.
  • Žiemos žodžiai, 2003: poezijos almanachas / sudarė Benediktas Januševičius, Darius Pocevičius, Juozas Žitkauskas. – Vilnius, Standartų spaustuvė, 2003.
  • Rašyk: internetinės kūrybos knyga / sudarė Aidas Marčėnas, Alvydas Šlepikas. – Vilnius, Ciklonas, 2005.
  • Tėkmė: dzūkų kūrybos almanachas. – Alytus, Alytaus naujienos, 1995.

Kūryba spausdinta: „Nemune“, „Šiaurės Atėnuose“, „Katalikų pasaulyje“, „Dienovidyje“, „XXI amžiuje“, „Dainavoje“.

Apdovanojimai Keisti

XXI jaunųjų filologų konkurso laureatas (poezijos vertimai), 1991 m.

Šaltiniai Keisti

Nuorodos Keisti