XX amžius (laikraštis)

XX amžius – katalikiškos orientacijos dienraštis, ėjęs 19361940 m. Kaune vietoj valdžios sustabdyto „Rytas“.

„XX amžius“ (1936 m. 1-asis numeris)

Istorija Keisti

Įkūrė ir leido jaunųjų katalikų kultūrininkų grupė. Dienraščio idėjinius principus suformulavo Stasys Šalkauskis, pavadinimą pasiūlė Stasys Yla. Tiražas iki 40 000 egz.

Nušvietė svarbiausius šalies ir pasaulio įvykius, ryškindamas antisovietinę poziciją, svarstė politikos, ekonomikos, prekybos klausimus, nagrinėjo kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos problemas, informavo apie socialinę šalies gyventojų padėtį, kritikavo tautininkų vykdomą politiką.

Bendradarbiavo Leonas Bistras, Vilius Bražėnas, Juozas Eretas, Zenonas Ivinskis, Bronius Krivickas, Pranas Kuraitis, Antanas Maceina, Stasys Šalkauskis ir kt.

Redaktoriai Keisti


Šaltiniai Keisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 114 psl.