Seksizmas (lot. sexus – 'lytis') – žmonių diskriminacija ir neapykanta dėl jų lyties, ignoruojant kitas asmens savybes. Paprastai siejama su bet kokiu asmens išskyrimu ar vertinimu, remiantis vien jo lytimi. Seksizmas gali būti skirstomas į seksizmą, nukreiptą prieš moteris, vyrus, interseksualus, transseksualus.[1][2]

Seksizmas visuomenėje reiškiasi giliai įsišaknijusias įsitikinimais, pabrėžiančiais vienos lyties pranašumą, reikšmingumą, vertingumą ir kitas subjektyvias savybes kitos lyties atžvilgiu, noru pažeminti priešingos lyties atstovus. Taip pat reiškiasi mizoginija (panieka, neapykanta moterims; siejama su ginofobija – moterų ir/ar moteriškumo baime.) arba mizandrija (panieka, neapykanta vyrams; siejama su androfobija – vyrų ir/ar vyriškumo baime). Seksizmas gali pasireikšti ne tik kaip vertinimas, bet ir kaip pagrindas atitinkamo elgesio modeliui, tiek individualiame, tiek visuomeniniame lygmenyje. Su seksizmu siejamas nevienodas vyrų ir moterų darbo užmokestis bei įsidarbinimo galimybės todėl, kad moterys dažniausiai anksčiau ar vėliau yra priverstos išeiti dekretinių atostogų, į jas žiūrima kaip į ne tokias perspektyvias kandidates užimti aukštas pareigas. Kai kuriose visuomenėse mergaitėms ir merginoms neprieinamas išsilavinimas dėl būsimų motinystės ar namų šeimininkės pareigų.[1][3]

Seksualinės revoliucijos metu buvo siekiama seksualinių normų pokyčio, ir feminisčių požiūriu – seksualinio išsilaisvinimo, turėjusio atvesti prie seksualinio pasirinkimo galimybių moterims. Feminizmo judėjimas nukreiptas prieš seksizmą, siekiant teisinės lyčių lygybės, moterų politinio atstovavimo, išsilavinimo ir profesinių galimybių; iškeliant smurto, seksualinės prievartos šeimose, prostitucijos problemas. Lytiškumo reiškimas yra žmogaus prigimties neatsiejama dalis, tačiau manoma, kad kai kurie seksualumo aspektai turėjo įtakos seksizmui. Maskulinizmo šalininkai teigia, kad iki seksualinės revoliucijos vyriškumas buvo tapatinamas su ryžtingumu, stiprumu, moteriškumas su kuklumu, švelnumu, bet po jos moterys įgijo teises reikšti savybes, anksčiau sietas su vyriškumu, tuo tarpu vyrai neįgijo teisės reikšti savybių, siejamų su moteriškumu. Maskulinistai traktuoja tai kaip lyčių nelygybę, nes pasak jų, tik moteriai duodama teisė būti dvejopa lytiniu požiūriu.

Šaltiniai redaguoti

  1. 1,0 1,1 Seksizmas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Nuoroda tikrinta 2021-07-22.
  2. „Sexism“. Encyclopedia Britannica. Nuoroda tikrinta 2021-07-22.
  3. Sexism. Encyclopedia of Race and Racism. Nuoroda tikrinta 2021-07-22.