Saleziečiai

(Nukreipta iš puslapio Salezietis)

Saleziečiai (SDB) (Kunigo Bosko saleziečiai – šv. Pranciškaus Salezo draugija, angl. Salesians of Don Bosco) – katalikų vienuolių kongregacija, kurios nariai tarnauja ir evangelizuoja jaunimą, ypač apleistą, vargstantį. Pavadinta Ženevos vyskupo šv. Pranciškaus Salezo (Francesco di Sales, 1567-1622) vardu.

Saleziečiai
Santrumpa {{{santrumpa}}}
Vienuolija Saleziečiai
Įsteigta 1859 m.
Įkūrėjas {{{ikurejas}}}
Narių {{{nariusk}}}
Lietuvoje nuo 1934 m.

Saleziečiai priima vienuoliškus skaistumo, neturto ir klusnumo įžadus. Jais tampa ir kunigai, ir broliai pasauliečiai. Visi jie yra davę tuos pačius įžadus ir turi tas pačias teises bei pareigas. Veikia ir savarankiška seserų saleziečių – Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų – kongregacija. Saleziečiai veiklą vykdo 127 pasaulio šalyse. 2015 m. duomenimis, pasaulyje buvo per 16 tūkst. saleziečių.

Istorija Keisti

1859 m. saleziečių kongregaciją įsteigė italas kunigas šv. Jonas Boskas. 1873 m. jai pritarė popiežius Pijus IX.

XIX a. viduryje Turine augo skurstančių, apleistų ir našlaičių vaikų skaičius. Siekdamas apsaugoti nuo pavojų, kun. J. Boskas juos ėmė kviesti į bažnyčią sekmadieninių pamaldų. Buvo atidarytas krikščioniškas laisvalaikio centras, vėliau pradėtos steigti mokyklas, profesiniai centrai. Kunigas J. Boskas savo padėjėjams pasiūlė pašvęsti savo gyvenimus vargstančio jaunimo ugdymui. Su kai kuriais iš jų kunigas ir įsteigė saleziečių kongregaciją. Netrukus atsidarė saleziečių bendruomenių užsienyje.

Netrukus po šv. Pranciškaus draugijos (saleziečių) įsteigimo kun. J. Boskas nusprendė priimti panašią iniciatyvą moterų atžvilgiu ir kartu su Marija Dominika Mazzarello 1872 m. įkūrė Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutą (seserys salezietės). Be saleziečių vyrų ir moterų kongregacijų, kun. J. Boskas 1876 m. įkūrė Saleziečių bendradarbių sąjungą.

Misija Keisti

 
„Saleziečių taisyklių“ knyga prie J. Bosko statulėlės, 1942 m.

Saleziečiai vadovaujasi dviem pagrindiniais principais: prevencine sistema (protas, religija, meilingumas) ir oratorijų veikla. Saleziečiams prevencinė sistema, pagal kun. J. Bosko sumanymą, visų pirma siekia ne tiek bausti už ydas ar klaidas, kiek skatinti skleistis gerąsias jaunuolio savybes. Oratorija – tai svetingi namai, gyvenimo keliu vedanti mokykla. Priklausomai nuo šalies ir vietinio jaunimo padėties, saleziečiai globoja įvairias vidurines, profesines ir aukštąsias mokyklas, oratorijas, parapijas, jaunimo judėjimus, leidyklas.

Lietuvoje Keisti

Lietuvoje saleziečiai gyvena vienoje bendruomenėje, kuriai yra patikėta Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, esanti Lazdynų mikrorajone.[1] Joje veikia ir oratorija.

Lietuvoje saleziečiai įsikūrė 1934 m. kun. Antano Skelčio rūpesčiu. Pirmoji bendruomenė gyveno Vytėnuose, Jurbarko rajone, kur veikė Vytėnų saleziečių vienuolyno koplyčia. Taip pat saleziečiai buvo pradėję darbuotis dar kitose trijose vietose, jiems iki II pasaulinio karo priklausė Vilniaus Dievo Apvaizdos, Kauno Švč. Trejybės (Seminarijos), Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios. Po Lietuvos okupacijos visos religinės bendruomenės buvo uždarytos, daug saleziečių pabėgo į užsienį, kiti buvo ištremti į Sibirą.

1994 m. oficialiai patvirtina pirmoji seserų saleziečių bendruomenė Lietuvoje, kuri įsikūrė Kaune, prie Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčios. 2002 m. vienuolių iniciatyva Trakų rajone, Rūdiškėse, įkurta Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, kurioje įvairių profesijų mokosi vaikai iš socialiai jautrių šeimų. Saleziečiams įprasta veikla dienos centruose, kur yra laukiami vaikai, jaunimas, jų šeimos. Atliekamos įprastinės parapijos kunigų pareigos. Leidžiamas katalikiškas leidinys „Saleziečių žinios“.

Šaltiniai Keisti

Nuorodos Keisti