Sąrašas:1954 m. Akmenės rajono apylinkės

Akmenės rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1984 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1954 m. Akmenės rajone buvo atlikta apylinkių sustambinimo reforma, paliekant 17 apylinkių. Apylinkės reformuotos taip (palikta vietovių autentiška rašyba):[1]

Naujoji apylinkė Buvusios apylinkės Ūkiai
Apylinkė Adm. centras Įtrauktos visiškai Įtrauktos iš dalies (gyvenvietės)
Akmenės apylinkė Akmenės gyvenamoji vietovė Akmenės apylinkė, Montartiškių apylinkė Gailaičių apylinkė (Mykolaičių, Adomiškių, Kepurlaukių, Gaugarių, Lebelių), Sablauskių apylinkė (Vyčių, Raudžių) Lenino vardo kolūkis
Alkiškių apylinkė Alkiškių gyvenamoji vietovė Alkiškių apylinkė, Menčių apylinkė, Rudausių apylinkė, Sablauskių apylinkė (išskyrus Vyčių, Raudžių gyvenamąsias vietoves) „Švyturio“, „Jaunosios Gvardijos“ kolūkiai ir Medemrodės tarybinio ūkio Šventupio-Rudausių skyrius
Aukštujų apylinkė Aukštujų gyvenamoji vietovė Karpėnų apylinkė, Suginčių apylinkė Černiachovskio vardo kolūkis
Dauginių apylinkė Dauginių gyvenamoji vietovė Dauginių apylinkė, Maldenių apylinkė (išskyrus gyvenamąją vietovę Birbeliškė) „Tarybų Lietuvos“ kolūkis
Gudų apylinkė Gudų gyvenamoji vietovė Senose ribose J. Žemaitės vardo kolūkis
Jučių apylinkė Jučių gyvenamoji vietovė Pakamanių apylinkė, Pakliaupės apylinkė Medemrodės apylinkė (Medemrodė) Kirovo vardo kolūkis ir Medemrodės tarybinis ūkis
Klaišių apylinkė Klaišių gyvenamoji vietovė Klaišių apylinkė Draginių apylinkė (Draginių, Latveliškių, Beržėnų, Zabikų, Kinkių, Medvalakių) „Tarybinės vagos“ kolūkis
Klykolių apylinkė Klykolių gyvenamoji vietovė Klykolių apylinkė, Kivylių apylinkė Medemrodės apylinkė (Kalviai) Stalino vardo kolūkis
Pakempynių apylinkė Pakempynių gyvenamoji vietovė Pakempynių apylinkė Medemrodės apylinkė (Mažulių, Munčelių, Lygeikių), Gailaičių apylinkė (Matuliškių, Gailaičių) „Raudonosios aušros“ kolūkis ir Medemrodės tarybinio ūkio Ivanauskų skyrius
Palnosų apylinkė Palnosų gyvenamoji vietovė Padvarėlių apylinkė Palnosų apylinkė (Palnosų, Daubiškių, Peiliškių, Dainorių), Pakalupės apylinkė (Padvarių) „Raudonosios Vėliavos“ kolūkis
Papilės apylinkė Papilės gyvenamoji vietovė Barvydžių apylinkė Papilės apylinkė (Papilės, Pelkelės, Traidžių, Kairiškių, Dusų, Skabeikių), Draginių apylinkė (Latvelių), Vienrankių apylinkė (Šiliškių, Skabeikių) S. Daukanto vardo kolūkis
Svirkančių apylinkė Svirkančių gyvenamoji vietovė Žibikų apylinkė Svirkančių apylinkė (Kegrių, Zaventės, Svirkančių) „Žalgirio“ kolūkis
Šiaudinės apylinkė Šiaudinės gyvenamoji vietovė Kairiškių apylinkė, Balsių apylinkė, Šiaudinės apylinkė „Liaudies draugystės“ kolūkis
Tučių apylinkė Tučių I gyvenamoji vietovė Boguslavos apylinkė Maldenių apylinkė (Birbeliškės), Svirkančių apylinkė (Dargužiškių, Kapėnų) „Tarybinio artojo“ kolūkis
Urbonaičių apylinkė Urbonaičių gyvenamoji vietovė Gumbakių apylinkė, Urbonaičių apylinkė Papilės apylinkė (Gamėnų, Augustaičių, Buriškių, Pagamės) „Pažangos“ ir „Gegužės 1-osios“ kolūkiai
Viekšnių apylinkė Viekšnių gyvenamoji vietovė Viekšnių apylinkė, Purvėnų apylinkė Pakalupės apylinkė (Rekečių, Fermos, Plūgų, Pakalupės), Palnosų apylinkė (Bugių) „Vienybės“ kolūkis
Vienrankių apylinkė Vienrankių gyvenamoji vietovė Avižlių apylinkė Vienrankių apylinkė (Paeglesių, Vienrankių, Vervedžių, Pašilės, Purvių II) Malenkovo vardo kolūkis

Šaltinis redaguoti

  1. LTSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1954 m. Nr. 10 (190). – Vilnius, 1954-09-10. // Psl. 1–2