Rytų Afrika − gamtinė sritis Afrikoje, tarp Etiopijos kalnyno, Kongo įdubos ir Zambezės žemupio.

Rytų Afrikos gamtinė sritis

Beveik visą šią gamtinę sritį užima > 1000 m aukščio Rytų Afrikos plokščiakalnis, suskaldytas tektoninių lūžių (Didysis riftinis slėnis). Aukštos cokolinės lygumos, gilios, siauros sprūdinės įdubos, ilgos sprūdinės pakopos, luistiniai kalnai, lavų plynaukštės, pavieniai vulkanai.

Rytų Afrikoje yra 3 aukščiausios Afrikos viršūnės: Kibo (5895 m Kilimandžaro masyve) ir Kenijos (5199 m) vulkanai, kristalinis horstas − Ruvenzoris (Margaritos viršūnė 5109 m).

Rytų Afriką sudaro šios valstybės ir teritorijos:

Rytų Afrikoje vyrauja musoninis subekvatorinis klimatas.

Didžiausi Rytų Afrikos ežerai:

Nuorodos redaguoti