Rygos naujienos – Latvijos lietuvių visuomenės, literatūros, politikos ir ekonomikos laikraštis, leistas 19091915 m. Rygoje.

Rygos naujienos, 1909 m.

Istorija redaguoti

Leido ir oficialiai redagavo Liudvikas Jakavičius. Spausdino L. Jakavičiaus spaustuvė Rygoje. Išėjo 195 numeriai. Leido priedus: „Botagas“, „Rygos naujienų literatūros priedas“, „Rygos naujienų priedas“.

Liberalinės krypties savaitraštis nušvietė Rygos lietuvių socialinį ir politinį gyvenimą, rašė apie tautiečius, gyvenančius kituose kraštuose, informavo apie Lietuvos ir užsienio šalių įvykius.

Bendradarbiavo Tadas Balanda, Zigmas Gaidamavičius-Gėlė, Konstantinas Jasiukaitis, Jonas Krikščiūnas-Jovaras, Ona Pleirytė-Puidienė, Kazys Puida, Artūras Regratis, Balys Sruoga ir kt.

Redagavo Jonas Pleirys, Juozas Petrulis, Kostas Stiklius, Domas Šidlauskas.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 427 psl.

Nuorodos redaguoti