Rygos–Oriolo geležinkelis

(Nukreipta iš puslapio Rygos–Daugpilio geležinkelis)

Rygos–Oriolo geležinkelis (rus. Риго-Орловская железная дорога) – Rusijos imperijos valstybinė geležinkelio linija Ryga-Oriolas, ėjusi per Lifliandijos, Vitebsko, Kurliandijos, Kauno, Mogiliovo, Smolensko, Oriolo gubernijas, veikusi 18951918 m. Kelias jungė Rusijos centrinius rajonus su Baltijos jūros uostais Ryga ir Liepoja. Geležinkelio valdyba buvo įsikūrusi Rygoje.

Stotis Rygoje
Stotis Dvinske
Stotis Oriole

Istorija

redaguoti

Geležinkelio linija įsteigta 1895 m., sujungus Rygos–Dvinsko, Dvinsko–Vitebsko, Oriolo–Vitebsko geležinkelius. Bendras kelio ilgis (1913 m.) buvo 1546,7 km, iš jų 783,3 km – dviejų bėgių kelias.

Kelias kartu su RiazanėsUralo geležinkeliu turėjo bendrą stotį Smolenske.

1918 m. gegužės mėn. dalis Rygos–Oriolo geležinkelio buvo perduota TSRS Susisiekimo liaudies komisariatui, kita dalis atiteko Baltijos valstybėms. Po 1945 m. visos geležinkelio linijos įjungtos į bendrą TSRS geležinkelių tinklą. 2006 m. duomenimis, geležinkelio pagrindinės linijos priklausė Baltarusijos, Maskvos ir Latvijos geležinkeliams.

Geležinkeliu buvo eksportuojami dideli kiekiai krovinių, daugiausiai grūdų, iš Oriolo, Naryškino, Chotyneco stočių; taip pat medienos iš Žukovkos, Akuličių, Liudinkos, Briansko stočių. Reikšmingą krovinių apyvartą jūros uostų kryptimi geležinkelis gavo iš Pietryčių geležinkelių ir Riazanės–Uralo geležinkelio.

Geležinkelis turėjo 515 garvežių, 13 864 prekinius vagonus, 819 keleivinių vagonų, geležinkelio dirbtuves Rygoje, Roslavlyje, Oriole, Mogiliove, Polocke, Vitebske, Smolenske, o taip pat pabėgių mirkymo gamyklą ir sandėlius Rygos, Dvinsko, Roslavlio, Vitebsko stotyse.

Archyviniai šaltiniai

redaguoti

  • РГИА, ф. 446, оп. 26, д. 10. Доклад № 6. 1 марта 1863 г. «По предложению банкиров Фрюлинга и Гешена об устройстве железной дороги от Динабурга до Витебска».
  • РГИА, ф. 446, оп. 26, д. 10. Доклад № 11. 19 марта 1863 г. «Положение об основных условиях для устройства Динабурго-Витебской ж. д.»
  • РГИА, ф. 446, оп. 26, д. 13. Доклад № 25. 5 октября 1866 г. «Об открытии движения по участку Динабурго-Витебской ж. д. от Полоцка до Витебска 5-го октября».
  • РГИА, ф. 446, оп. 26, д. 15. Доклад № 36. 11 октября 1868 г. «Об открытии движения на участке Витебско-Орловской ж. д. между Витебском и Рославлем 10-го октября».
  • РГИА, ф. 446, оп. 27, д. 16. Доклад № 61 от 23 марта 1878 г. «О передаче Риго-Больдераасской железной дороги в ведение Риго-Динабургской ж. д.»
  • РГИА, ф. 350, оп. 77, дд. 42-45. О постройке Витебско-Жлобинской ж. д. 1899—1902 гг.
  • РГИА, ф. 274, оп. 2, д. 505. «О передаче в эксплуатацию и недоделках по Витебск-Жлобинской линии Риго-Орловской железной дороги».
  • РГИА, ф. 446, оп. 31, д. 7. Доклад № 27. 17 января 1903 г. «Об открытии движения на Витебско-Жлобинской железной дороге, впоследствии вошедшей в состав Риго-Орловской ж. д.»

Nuorodos

redaguoti