Rusijos ginkluotųjų pajėgų kariniai laipsniai

Rusijos ginkluotųjų pajėgų kariniai laipsniai - kariniai laipsniai, suteikiami Rusijos Federacijos piliečiams, atliekantiems karo tarnybą.

Rusijos ginkluotosiose pajėgose yra naudojami dviejų tipų laipsniai:

  • armijos laipsniai - naudojami visose ginkluotosiose pajėgose, išskyrus laivyną. Aviacija, raketinė ir kosminė kariuomenės naudoja armijos laipsnius.
  • laivyno laipsniai - naudojami Karinio jūrų laivyno laivų įguloms, taip pat FSB pasienio tarnybos bei Ypatingų situacijų ministerijos Jūrų ypatingosios tarnybos laivų įguloms. Karinio jūrų laivyno aviacija, jūrų pėstininkai, kranto kariuomenė naudoja armijos laipsnius.

Gvardijos dalinių kariškių laipsniai papildomi žodžiu gvardijos - pvz., gvardijos kapitonas.
Kai kurių tarnybų, taip pat atsargos kariškiai irgi turi laipsnių papildinius:

  • juridinė tarnyba - justicijos, pvz., justicijos majoras (майор юстиции).
  • medicinos tarnyba - medicinos tarnybos, pvz., medicinos tarnybos leitenantas (лейтенант медицинской службы)
  • atsargos - atsargos, pvz., atsargos papulkininkis (подполковник запаса)

Rusijos karinių laipsnių sąrašas buvo patvirtintas 1993 m. įstatymu „Apie karių prievolę ir karo tarnybą“ (О воинской обязанности и военной службе).

Laipsniai ir antpečiaiKeisti

kariškių klasė Armijos laipsniai Armijos antpečiai Karinės aviacijos
antpečiai
Laivyno laipsniai Laivyno antpečiai
Aukštieji karininkai
Rusijos Federacijos maršalas
 
paradinis
armijos generolas
   
kasdieninis ir lauko uniformos
 
kasdienis
laivyno admirolas
 
generolas pulkininkas
   
paradinis ir lauko uniformos
 
kasdienis
admirolas
 
generolas leitenantas
   
baltiems marškiniams (justicijos tarnybos) ir lauko uniformos
 
kasdieninis
viceadmirolas
 
generolas majoras
   
lauko
 
kasdienis
kontradmirolas
 
Vyresnieji karininkai
pulkininkas
   
baltiems marškiniams (be kariuomenės rūšies emblemos) ir lauko uniformos
 
kasdieninis
pirmo rango kapitonas
 
papulkininkis
   
kasdieninis ir lauko uniformos
 
kasdienis
antro rango kapitonas
 
majoras
   
paradinis ir lauko uniformos
 
kasdienis
trečio rango kapitonas
 
Jaunesnieji karininkai
kapitonas
   
žaliems marškiniams ir lauko uniformai
 
kasdienis
kapitonas leitenantas
 
vyresnysis leitenantas
   
baltiems marškiniams ir lauko uniformai
 
kasdienis
vyresnysis leitenantas
 
leitenantas
   
paradinis ir lauko
 
kasdienis
leitenantas
 
jaunesnysis leitenantas
   
žaliems marškiniams ir lauko uniformai
 
kasdienis
jaunesnysis leitenantas
 
Praporščikai ir mičmanai
Vyresnysis praporščikas
   
 
Vyresnysis mičmanas
 
praporščikas
   
 
mičmanas
 
Seržantai ir viršilos
viršila
   
paradinis ir lauko
 
vyriausiasis laivo viršila
 
vyresnysis seržantas
   
paradinis ir lauko
 
vyriausiasis viršila
 
seržantas
   
 
pirmo laipsnio viršila
 
jaunesnysis seržantas
   
žaliems marškiniams ir lauko uniformos
 
antro laipsnio viršila
 
Kareiviai ir jūrininkai
jefreitorius
   
 
vyresnysis jūreivis
 
eilinis
   
žaliems marškiniams ir lauko uniformos
 
jūreivis
 

NuorodosKeisti

Vikiteka