Vyresnysis mičmanas

TSRS laivyno vyresniojo mičmano antpetis
Rusijos Federacijos laivyno vyresniojo mičmano antpetis

Vyresnysis mičmanas (rus. старший мичман) – TSRS ir Rusijos Federacijos karinio jūrų laivyno karinis laipsnis, vyresnis už mičmaną ir jaunesnis už jaunesnįjį leitenantą. Laipsnis atitinka Rusijos armijos vyresnįjį praporščiką.

Gvardijos vyresnysis mičmanas (гвардии старший мичман) vadinami vyresnysis mičmanas, tarnaujantis gvardijos laivuose. Atsargoje esantis jūrininkas, turintis šį laipsnį, vadinamas atsargos vyresniuoju mičmanu (старший мичман запаса).

Laipsnis 1981 m. sausio 12 d. įvestas TSRS Karinio jūrų laivyno laivuose ir kranto daliniuose, o tai pat ir pasienio kariuomenės laivuose.