Generolas pulkininkas

   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Generolas pulkininkas – vienas aukščiausių generolų laipsnių įvairiose pasaulio šalyse. Paprastai generolas pulkininkas yra vyresnis už generolą leitenantą ir atitinka kitų valstybių pilną generolą.

Carinė Rusija

redaguoti

Carinėje Rusijoje generolo pulkininko laipsnio nebuvo. Šio laipsnio vietą užėmė infanterijos generolas, kavalerijos generolas ir kiti analogiški generolų laipsniai.

Rusijos Federacija

redaguoti
 
Rusijos sausumos pajėgų generolo pulkininko antpetis

Šiuolaikinė Rusija perėmė generolo pulkininko (rus. генерал-полковник) laipsnį iš TSRS. Generolas pulkininkas aukštesnis už generolą leitenantą ir žemesnis už armijos generolą.

Rusijos ginkluotosiose pajėgose generolai pulkininkai paprastai būna karinės apygardos vado pavaduotoju ar karinės apygardos štabo viršininku, o Gynybos ministerijoje ir Generaliniame štabe užima vyriausias pareigas.

Generolai pulkininkai, turintys karinę teisininko ar mediko specialybę, vadinami justicijos generolu pulkininku (rus. генерал-полковник юстиции) arba medicinos tarnybos generolas pulkininkas (rus. генерал-полковник медеицинской службы).

Rusijos laivyne generolo pulkininko laipsnį atitinka admirolo laipsnis.

 
Aviacijos generolo pulkininko antpetis

Generolo pulkininko laipsnis Raudonojoje Armijoje įvestas 1940 m. Jis buvo aukštesnis už generolo leitenanto ir žemesnis už armijos generolą.
Antrojo pasaulinio karo metais TSRS generolo pulkininko laipsnį gavo apie 150 generolų.

1940–1943 m. generolo pulkininko atskyrio ženklas buvo keturios žvaigždės apykaklės antsiuvuose, po 1943 m. – trys žvaigždės antpečiuose.

Antrojo pasaulinio karo metais generolai pulkininkai paprastai užimdavo šias pareigas:

 • fronto vado (1941–1943 m.)
 • Generalinio štabo viršininko pavaduotojo
 • fronto vado pavaduotojo, fronto štabo viršininko,
 • armijos vado (1944–1945 m.)

Austrija-Vengrija

redaguoti

Austrijos-Vengrijos armijoje generolo pulkininko (vok. Generaloberst) laipsnis buvo įvestas 1915 m. ir buvo antras pagal vyresnumą po feldmaršalo. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo 28 Austrijos generolai pulkininkai.

Baltarusija

redaguoti

Baltarusijoje generolo pulkininko laipsnis armijoje bei vidaus tarnybos generolo pulkininko ir milicijos generolo pulkininko laipsniai yra aukščiausi kariniai laipsniai.

1992–2008 m. laipsnis buvo suteiktas 4 generolams:

 • Pavelas Kozlovskis (Павел Козловский) – generolu pulkininku buvo 1992–1994 m., kai buvo Baltarusijos gynybos ministras. 1994 m. jo laipsnis buvo sumažintas iki generolo leitenanto.
 • Aleksandras Čiumakovas (Александр Чумаков) – 1997–2001 m. buvo Baltarusijos gynybos ministras. Generolo pulkininko laipsnis suteiktas 1997 m. kovo 18 d.
 • Leonidas Malcevas (Леонид Мальцев) – Baltarusijos gynybos ministras 1995–1996 m. ir nuo 2001 m. Generolas pulkininkas nuo 2001 m. rugsėjo 18 d.
 • Vladimiras Jegorovas (Владимир Егоров) – Baltarusijos vidaus reikalų ministras 1990–1994 m. Vidaus tarnybos generolo pulkininko laipsnis suteiktas 1993 m. liepos 19 d.

Ukrainos kariuomenės kariniai laipsniai pagrįsti Sovietinės Armijos laipsnių sistema, tad Ukraina turi generolo pulkininko laipsnį sausumos ir oro pajėgose.

2009 m. Ukrainos ginkluotosiose pajėgose imta keisti antpečius, derinant atskyrio ženklus juose su NATO paplitusia sistema. Dabar generolo pulkininko antpetis turi nebe tris žvaigždes, o keturias, išdėstytas rombu. Generoliškas antpetis su viena žvaigžde ir atitinkantis brigados generolo laipsnis kol kas neegzistuoja, bet palikta galimybė juos įvesti.

Vokietija

redaguoti

Generolo pulkininko (vok. Generaloberst) laipsnis atsirado Prūsijos karalystės kariuomenėje po 1870-1871 m. Prancūzijos-Prūsijos karo ir liko Vokietijos imperijos kariuomenėje (jį turėjo Erichas Liudendorfas), Veimaro Respublikoje, Trečiajame Reiche ir VDR.

1949 m. sukūrus bundesverą jame generolo pulkininko laipsnio nebebuvo.

Trečiasis Reichas

redaguoti

Iki 1945 m. generolo pulkininko laipsnis buvo antras pagal aukštumą po generolo feldmaršalo. Jis buvo aukštesnis už vadinamąjį pilną generolą (pėstininkų generolą, artilerijos generolą ir pan.). Tarybinėje laipsnių sistemoje Vokietijos generolas pulkininkas atitiko armijos generolą, jie užimdavo analogiškas pareigas.

Generolo pulkininko atskyrio ženklai buvo trys žvaigždės antpetyje.

Laivyne generolą pulkininką atitiko generolas admirolas (vok. Generaladmiral), o SS kariuomenėje – oberstgrupenfiureris (vok. Oberstgruppenführer).

Antrojo pasaulinio karo metais Vokietijos kariuomenėje generolo pulkininko laipsnį turėjo apie 73 generolus (dar keletas jų vėliau tapo feldmaršalais). Žinomiausi generolai pulkininkai – Heincas Guderianas, Alfredas Jodlis, Francas Halderis.

Teigiama, kad laipsnio pavadinimas vok. Generaloberst į kitas kalbas verčiamas neteisingai. Žodis vok. Oberst reiškia ne tik 'pulkininkas', bet ir 'vyriausias; aukščiausias', todėl vok. Generaloberst turėtų būti verčiamas kaip 'vyriausias generolas', kas iš tikrųjų atitiktų vok. Generaloberst padėtį generolų laipsnių sistemoje, nes jis yra aukščiausias generolo laipsnis, virš jo – tik feldmaršalas.

Vokietijos Demokratinės respublikos kariuomenės laipsnių sistema buvo analogiška Sovietinės Armijos sistemai, todėl generolo pulkininko laipsnis buvo tarpinis tarp armijos generolo ir generolo leitenanto.

Kinijos Liaudies Išlaisvinimo armijos laipsnis Šang Čiang (angl.transkripcija Shang Jiang, kin. 上将 'vyresnysis generolas') verčiamas dvejopai – kaip generolas pulkininkas ir kaip generolas:

 • 1955–1965 m. laipsnis paprastai verčiamas kaip generolas pulkininkas, nes tuomet KLR laipsniai atitiko TSRS karinių laipsnių sistemą.
 • 1965–1988 m. laipsnis KLIA nebuvo naudojamas.
 • Po 1988 m. laipsnis buvo atkurtas, bet dabar jis paprastai verčiamas kaip pilnas generolas.

Prancūzija

redaguoti

Prancūzijoje Senosios santvarkos laikais buvo generolai pulkininkai (pranc. colonel général), bet tai buvo ne karinis laipsnis, o karinės pareigos.