Cheminė reakcija

(Nukreipta iš puslapio Reakcija)

Cheminė reakcija – vyksmas, kurio metu suyra bei susidaro įvairios cheminės medžiagos (įvyksta cheminiai virsmai). Cheminės reakcijos metu persigrupuoja atomų elektronai, nutraukdami kai kurias esamas ir suformuodami naujas chemines jungtis. Skirstoma pagal reagentų ir produktų santykį(adicijos, mainų, pavadavimo, skilimo), energetinį balansą (endoterminės, egzoterminės), reakcijos kryptį (grįžtamosios, negrįžtamosios).

Jungimosi cheminės reakcijos pavyzdys. R1 ir R2 pažymėtos molekulės dalys gali būti įvairios, taigi ši schema nusako visą cheminių reakcijų grupę

Reakcijoje dalyvaujančios medžiagos yra vadinamos reaktantais (jei reakciją katalizuoja fermentai – dar ir substratais). Reakcijos metu susidarančios medžiagos vadinamos reakcijos produktais.

Biochemijoje serija cheminių reakcijų, kurių vienos produktai yra kitos reaktantai, vadinama metaboliniu keliu (angl. metabolic pathway). Jei kurios nors reakcijos produktas yra dviejų ar daugiau galimų tolimesnių reakcijų reaktantas, tokia galimų vykti reakcijų visuma vadinama metaboliniu tinklu (angl. metabolic network).

Cheminių reakcijų rūšys

redaguoti
Reakcija Bendra schema Reakcijų lygčių pavyzdžiai
Jungimosi A + B = AB

2H2+O2 = 2H2O

CaO + CO2 = CaCO3
C2H4 + HBr =C2H5Br
Skilimo AB = A + B

2H2O = 2H2+O2

CaCO3 = CaO + CO2
C2H5Br = C2H4 + HBr
Pavadavimo A + BC = AC + B

Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2
Mainų AB + CD = AD + CB

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl
Izomerizacijos tos pačios molekulės atomų persigrupavimas α gliukozė = β gliukozė

Reakcijos

redaguoti

Egzoterminė

redaguoti

Cheminė reakcija, kuriai vykstant išsiskiria energija. Taip būna kai reagentų vidinės ir kinetinės energijos suma yra didesnė už produktų vidinę energiją, todėl gaunamas energijos perteklius.

Endoterminė

redaguoti

Cheminė reakcija, kuriai vykstant sugeriama energija. Taip būna kai reagentų vidinės ir kinetinės energijos suma yra mažesnė už produktų vidinę energiją, taigi gaunamas energijos trūkumas (Entalpija teigiama).

Neutralizacijos

redaguoti

Mainų reakcija, vykstanti reaguojant rūgščiai (pvz., H2SO4) su baze (pvz., NH3 arba NaOH), kurios metu susidaro druska ir vanduo. Tai yra pagrindinis druskų gavimo būdas. H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

Kitos reakcijos

redaguoti


Nuorodos

redaguoti