Petras Butkus (1914)

Petras Butkus (1914 m. sausio 19 d. Lekavas, Nemakščių valsčius1993 m. balandžio 14 d. Sidnėjus, palaidotas Nemakščiuose) – Lietuvos ir Australijos lietuvių kapelionas, spaudos ir visuomenės veikėjas.

P. Butkus 1939 m.
P. Butkaus kapas Nemakščių bažnyčios šventoriuje

Biografija redaguoti

Baigė Raseinių gimnaziją. 1938 m. baigė Telšių kunigų seminariją, įšventintas kunigu. 19381944 m. Tauragės ir Telšių mokytojų seminarijų kapelionas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Tiubingeno universitete studijavo filosofiją ir lituanistiką, kartu pabėgėlių stovyklų lietuvių gimnazijų kapelionas. 1949 m. atvyko į Australiją. 1949–1993 m. Sidnėjaus lietuvių katalikų kapelionas, skautų veikėjas. 1982 m. prelatas. 19511952 m. Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos vicepirmininkas. 1951 m. įkūrė Lietuvių savišalpos komitetą, jam vadovavo.

1950 m. laikraščio „Užuovėja“ redaktorius ir leidėjas. Bendradarbiavo laikraščiuose „Mūsų pastogė“, „Tėviškės aidai“. Sukūrė apie 20 dainų. Sidnėjaus kapinėse lietuviams išrūpino atskirą laidojimo plotą. Palikimą skyrė Nemakščių bažnyčiai atstatyti.[1]

Mons. P. Butkus mirė 1993 m. balandžio 14 d. Sidnėjuje, tačiau jau gegužės mėnesį palaikai buvo atvežti į gimtuosius Nemakščius, palaidoti Nemakščių bažnyčios šventoriuje.[2]

Bibliografija redaguoti

  • Tautų šventovėse: Kelionių įspūdžiai, Sidnėjus, 1970 m.

Įvertinimas redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Vytautas DanielaPetras Butkus (1914). Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. III (Beketeriai-Chakasai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 672 psl.
  2. Monsinjoro Petro Butkaus pagerbimas Nemakščiuose. xxiamzius.lt