„Mūsų pastogė“Australijos lietuvių savaitraštis, einantis nuo 1949 m. sausio 26 d. Sidnėjuje. Pirmasis Australijoje išėjęs savaitraštis lietuvių kalba.

Savaitraštis redaguoti

1948 m. rugsėjo 12 d. Jurgis Glušauskas (Arminas) išleido pirmąjį lietuvišką laikraštį „Australijos lietuvis“. Savaitraščio iniciatorius – Antanas Baužė. Iš pradžių leido Australijos lietuvių bendruomenė, nuo 1977 m. – Lietuvių bendruomenės spaudos sąjunga. Leidžia neperiodinius priedus „Jaunimo kvieslys“, „Pėdsekis“, „Polėkiai“, „Po svetimu dangum“, „Sporto skyrius“, „Studentų žodis“.

Informuoja apie Australijos lietuvių veiklą, dalį straipsnių perspausdina iš Lietuvos ir kitų šalių lietuvių spaudos.[1]

Bendradarbiai: Viktoras Baltutis, Juozas Briedis, Petras Butkus, Vytautas Vaclovas Doniela, Izidorius Jonaitis, Jonas Kunca, Antanas Laukaitis, Bronius Zumeris.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Viktoras BaltutisMūsų pastogė. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 624 psl.
  2. „Mūsų pastogė“. AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Nuorodos redaguoti