TSRS pasienio kariuomenė

(Nukreipta iš puslapio Pasienio kariuomenė)
Pasienio kariuomenė

Pasieniečiai prie pasienio riboženklio (Uzbekijos TSR, 1988 m.)
Veikimo laikas 1918-1991
Valstybė Sovietų Sąjunga
Pavaldus KGB, Gynybos ministerija
Paskirtis Valstybės sienų apsauga
Dydis ~230 tūkst. (1989 m.)
Yra dalis KGB
Sukaktuvės gegužės 28 d. (Pasieniečio diena)
Išformuota 1991 m. performuota

TSRS pasienio kariuomenė (rus. Пограничные войска СССР), TSRS VSK pasienio kariuomenė (rus. Пограничные войска КГБ СССР) – kariuomenės rūšis, kuri Tarybų Sąjungoje saugojo valstybės sieną nuo teritorinio vientisumo pažeidimų bei neteisėto kirtimo ir kontrabandos gabenimo. Saugojo valstybės sieną, einančią tiek sausuma, tiek upėmis ir ežerais, tiek jūra. Skirtingai nuo kitų šalių pasienio apsaugos kariuomenių TSRS pasienio kariuomenė turėjo ir savo laivyno dalinius, veikusius jūroje (atitinkamai TSRS neturėjo atskiros pakrančių apsaugos.

Pavaldi TSRS Valstybės saugumo komitetui (KGB). Įėjo į TSRS ginkluotųjų pajėgų sudėtį.[1]

Istorija

redaguoti

1918 m. kovo 30 d. prie RTFSR Finansų liaudies komisariato buvo įkurta Vyriausioji pasienio apsaugos valdyba. 1919 m. ji buvo perduota Prekybos ir pramonės liaudies komisariatui. O 1920 m. lapkričio 24 d. RTFSR sienų apsauga buvo perduota VČK Ypatingajam skyriui. 1922 m. rugsėjo 27 d. buvo sukurtas JVPV (Jungtinės valstybinės politinės valdybos; OGPU) kariuomenės Atskirasis pasienio korpusas.

Nuo 1934 m. pasienio kariuomenei vadovavo TSRS NKVD Vyriausioji pasienio ir vidaus apsaugos valdyba (Главное управление пограничной и внутренней охраны), o nuo 1937 m. – TSRS NKVD Vyriausioji pasienio ir vidaus kariuomenių valdyba (Главное управление пограничных и внутренних войск), o nuo 1939 m. vasario – TSRS NKVD Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba (Главное управление пограничных войск).

Prasidėjus TSRS-Vokietijos karui vakarinės TSRS valstybės sienos pasieniečiai pirmieji patyrė vermachto ir jo sąjungininkų smūgį. Traukdamiesi nuo valstybės sienos pasieniečių daliniai nuolat kovėsi ariergardiniuose mūšiuose. Vėliau buvusi vakarų sienos pasienio kariuomenė tapo NKVD užnugario apsaugos kariuomenės pagrindu.

1946 m. pasienio kariuomenė buvo perduota naujai sukurtai TSRS Valstybės saugumo ministerijai, o 1953 m. – TSRS Vidaus reikalų ministerijai. 1957 m. buvo sukurta KGB Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba.

Prasidėjus TSRS-Afganistano karui 1980 m. sausį į šiaurines Afganistano provincijas įėjo TSRS pasienio kariuomenės desantinės šturmo manevrinė grupės. Per 10 karo Afganistane veikė daugiau nei 62 tūkst. TSRS pasieniečių.

1991 m. reorganizavus TSRS KGB, Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba buvo panaikinta ir reorganizuota į TSRS Valstybės sienos apsaugos komitetą.

2003 m. kovo 11 d. Rusijos pasienio kariuomenė po kelių iki tol buvusių reorganizavimų buvo perduota RF FSB, kur nuo 2003 m. liepos 1 d. buvo įkurta RF FSB Pasienio tarnyba.

Pasienio kariuomenės vadai

redaguoti

Įvairiais metais pasienio kariuomenės vadų pareigybės vadinosi skirtingai:

 • 1918–1919 – Sergejus Šamševas (Сергей Григорьевич Шамшев) (Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba);
 • 1919–1920 – V. Stepanovas (В. А. Степанов), (Pasienio priežiūros valdyba);
 • 1920–1921 – Viačeslavas Menžinskis (Вячеслав Рудольфович Менжинский) (Pasienio apsauga VČK Ypatingajame skyriuje);
 • 1922–1923 – Artūras Artuzovas (Артур Христианович Артузов) (Pasienio kariuomenės skyrius, Pasienio apsaugos skyrius);
 • 1923–1925 – Janas Olskis (Ян Каликстович Ольский), (Pasienio apsaugos skyrius);
 • 1925–1929 – Zinovijus Kacnelsonas (Зиновий Борисович Кацнельсон) (Vyriausioji pasienio apsaugos valdyba);
 • 1929 – Sergejus Veleževas (Сергей Георгиевич Вележев) (Vyriausioji pasienio apsaugos valdyba);
 • 1929–1931 – Ivanas Voroncovas (Иван Александрович Воронцов) (Vyriausioji pasienio apsaugos valdyba);
 • 1931–1933 – Nikolajus Bystrych (Николай Михайлович Быстрых) (Vyriausioji pasienio apsaugos valdyba);
 • 1933–1937 – Michailas Frinovskis (Михаил Петрович Фриновский) (Vyriausioji pasienio apsaugos valdyba) (nuo 1934 m. - Vyriausioji pasienio ir vidaus apsaugos valdyba, TSRS NKVD);
 • 1937–1938 – Nikolajus Kručinkinas (Николай Кузьмич Кручинкин) (Vyriausioji pasienio ir vidaus apsaugos valdyba);
 • 1938–1939 – Aleksandras Kovaliovas (Александр Антонович Ковалёв) (Vyriausioji pasienio ir vidaus kariuomenių valdyba);
 • 1939–1941 – Grigorijus Sokolovas (Григорий Григорьевич Соколов) (generolas leitenantas, Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba);
 • 1942–1952 – Nikolajus Stachanovas (Николай Павлович Стаханов) (generolas leitenantas, Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba);
 • 1952–1953 – Pavelas Zyrianovas (Павел Иванович Зырянов) (generolas leitenantas, Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba);
 • 1953–1954 – Tarasas Filipovas (Тарас Филиппович Филиппов) (generolas leitenantas, Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba);
 • 1954–1956 – Aleksandras Sirotkinas (Александр Савельевич Сироткин) (generolas leitenantas, Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba);
 • 1956–1957 – Timofejus Strokačas (Тимофей Амвросиевич Строкач) (generolas leitenantas. Vyriausioji pasienio ir vidaus kariuomenių valdyba);
 • 1957–1972 – Pavelas Zyrianovas (Павел Иванович Зырянов) (generolas pulkininkas, Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba.);
 • 1972–1989 – Vadimas Matrosovas (Вадим Александрович Матросов) (armijos generolas, Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba);
 • 1989–1992 – Ilja Kaliničenka (Илья Яковлевич Калиниченко) (generolas pulkininkas, Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba)

Uždaviniai

redaguoti

Oficialias pasienio kariuomenės funkcijas apibrėžė 1982 m. lapkričio 24 d. TSRS įstatymas „Apie TSRS valstybės sieną“ (О Государственной границе СССР), bei TSRS valstybės sienos apsaugos nuostatai, patvirtinti 1960 m. rugpjūčio 5 d. TSRS AT Prezidiumo įsaku.[2].

Dalis numatytų funkcijų :

 • užtikrinti valstybės sienos įrangos palaikymą,
 • užkirsti kelią neteisėtai keisti valstybės sienos padėtį vietovėje,
 • atremti ginkluotus įsiveržimus,
 • prižiūrėti, kaip piliečiai ir organizacijos laikosi valstybės sienos ir pasienio zonos režimo,
 • prižiūrėti, kad fiziniai asmenys ir kroviniai būtų praleidžiami per valstybės sieną laikantys įstatymų,
 • esant reikalui teikti paramą muitinės tarnybai bei oro gynybos kariuomenei,
 • išaiškinti ir sulaikyti pasienio režimo pažeidėjus, neleisti neteisėtai kirsti valstybės sieną,
 • užtikrinti valstybės tarptautinius įsipareigojimus valstybės sienos apsaugos bei režimo srityje.

Sudėtis

redaguoti

Pasienio kariuomenė buvo suskirstyta į pasienio apygardas, atskirus junginius (pasienio būrius) ir į jų sudėtį įėjusius dalinius, saugojusius sieną (pasienio užkardas, pasienio komendantūras, kontrolinius praleidimo punktus), specialiuosius dalinius ir mokymo įstaigas. Pasienio kariuomenė taip pat turėjo ir aviacijos (atskirieji aviacijos pulkai ir eskadrilės) bei jūrų bei upių laivyno (pasienio laivų brigados, katerių divizionai) bei užnugario dalinių.

1991 m. pasienio kariuomenę sudarė (nenurodyti pasienio kariuomenei priskirti Tarybinės armijos daliniai):

 • Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba (štabas)
  • Raudonosios vėliavos Šiaurės vakarų pasienio apygarda;
  • Raudonosios vėliavos Pabaltijo pasienio apygarda;
  • Raudonosios vėliavos Vakarų pasienio apygarda;
  • Raudonosios vėliavos Užkaukazės pasienio apygarda;
  • Raudonosios vėliavos Vidurio Azijos pasienio apygarda;
  • Raudonosios vėliavos Rytų pasienio apygarda;
  • Raudonosios vėliavos Užbaikalės pasienio apygarda;
  • Raudonosios vėliavos Tolimųjų Rytų pasienio apygarda;
  • Raudonosios vėliavos Ramiojo vandenyno pasienio apygarda;
  • Šiaurės rytų pasienio apygarda;
  • Atskirasis Arkties pasienio būrys;
  • Atskirasis pasienio kontrolės būrys „Maskva“;
  • 105-asis atskirasis specialiosios paskirties pasienio būrys (VDR teritorijoje, operatyviai pavaldus TSRS Vakarų kariuomenės grupei;
  • Aukštoji F. Dzeržinskio vardo Spalio revoliucijos ir Raudonosios vėliavos ordinų pasienio vadų mokykla (Almata; dabar – Kazachstano respublikos Nacionalinio saugumo komiteto Pasienio akademija);
  • Aukštoji Mossovieto vardo Spalio revoliucijos ir Raudonosios vėliavos ordinų pasienio vadų mokykla (Maskva; dabar – Rusijos FSB Maskvos pasienio institutas);
  • Aukštoji K. Vorošilovo vardo Spalio revoliucijos ir Raudonosios vėliavos ordinų pasienio karinė politinė mokykla (Golicynas; dabar – Rusijos FSB Golicyno pasienio institutas);
  • Aukštieji pasienio vadų kursai;
  • Jungtinis mokymo centras (Объединенный учебный центр);
  • 2 atskirieji aviacijos būriai;
  • 2 atskirieji inžineriniai statybos batalionai;
  • Centrinė pasienio kariuomenės ligoninė;
  • Centrinis informacinis analitinis centras (Центральный информационно-аналитический центр);
  • Centrinis pasienio kariuomenės archyvas;
  • Centrinis pasienio kariuomenės muziejus;
  • Fakultetai ir katedros prie kitų žinybų karinių mokymo įstaigų.

Pasienio kariuomenės personalo teisinę padėtį reglamentavo TSRS įstatymas apie visuotinę karo prievolę, karo tarnybos atlikimo nuostatai, statutai ir nuostatai.

Medaliai ir jubiliejiniai ženklai

redaguoti

Galerija

redaguoti

Nuorodos

redaguoti
 1. Большая советская энциклопедия. — Москва: Советская энциклопедия. 1969—1978 годов.
 2. «Ведомости Верховного Совета СССР» 1960 г., № 34