Desantinė šturmo manevrinė grupė

Desantinė šturmo manevrinė grupė, DŠMG (rus. Десантно-штурмовая манёвренная группа, дшмг) – TSRS, vėliau – Rusijos pasienio kariuomenės padalinys, skirtas vykdyti valstybės sienos apsaugos užduotis išlaipinant jį kaip taktinį oro desantą. Atitiko armijos batalioną.

Pirmoji DŠMG buvo suformuota 1982 m., karo Afganistane metu.

TSRS redaguoti

Prasidėjus Afganistano karui TSRS pasienio kariuomenės vadovybė susidūrė anksčiau neegzistavusia problema. Afganistano teritorijoje veikusios dušmanų grupės TSRS ėmė laikyti priešiška valstybe. Įprastinė sienos apsaugos taktika, kai pasieniečiai patruliuoja palei sieną ir ją stebi, ėmė nebegarantuoti gyventojų pasienio zonoje saugumo. Buvo nutarta, kad pasieniečiai turi imti veikti kaimyninės valstybės teritorijoje, be to, gana toli nuo pačios Afganistano-TSRS sienos. T.y., buvo nutarta, kad siena turi būti saugoma iš abiejų pusių. Idėjos pagrindu buvo paimta išdėstymo saugos (rus. сторожевое охранение) taktika, kurią naudojo 40-oji TSRS armija, veikusi Afganistane. 40-osios armijos saugos užkardos (rus. сторожевая застава), išdėstytos esminėse perėjose ir keliuose, blokuodavo priešo judėjimą ir leido kontroliuoti padėtį didelėse teritorijose.

Šešiuose Raudonosios vėliavos Vidurinės Azijos pasienio apygardos pasienio būriuose ir viename Raudonosios vėliavos Rytų pasienio apygardos pasienio būryje buvo suformuoti neetatiniai specialieji padaliniai, kurie vykdė išdėstymo saugos funkcijas pasienio zonoje Afganistano teritorijoje. Kiekvienas pasienio būrys Afganistano teritorijoje, iki 100 km nuo sienos, dislokavo etatines motomanevrines grupes – nuo 3 iki 6 tokių grupių. Kiekvienas pasienio būrys taip pat turėjo vieną desantinę šturmo manevrinę grupę, taip pat kovinio, techninio ir užnugario aprūpinimo padalinius. DŠMG, skirtingai negu motomanevrinės grupės, bazavosi tarybinėje teritorijoje, pasienio būrio bazėje. Į kovinės veiklos vietas Afganistano pusėje per valstybės sieną jas permesdavo sraigtasparniais.

Motomanevrinę grupę paprastai sudarydavo:

 • valdymo padalinys,
 • 3-4 pasienio užkardos,
 • ryšių būrys,
 • materialinio aprūpinimo būrys,
 • prieštankinis būrys,
 • inžinerinis pionierių būrys,
 • žvalgybos būrys,
 • minosvaidžių baterija,
 • medicininis punktas.

Motomanevrinėje grupėje būdavo iki 300 karių, tad ji maždaug atitiko armijos batalioną.[1]

Dėl sudėtingos padėties Vidurinės Azijos pasienyje, ypač Tadžikijos ruože, 1981 m. gruodžio 22 d. TSKP CK priėmė nutarimą П32/81 įvesti į Afganistaną, iki 100 km gylio, įskaitant provincijų centrus, TSRS VSK Pasienio kariuomenės specialiuosius padalinius, kurių dydis jau siekė 8 tūkst. žmonių.[2]

Motomanevrinių grupių kovinė veikla apėmė patruliavimą ir žvalgybinę paiešką numatytose zonose. Motomanevrinės grupės bazuodavosi saugos užkardose, įrengtose taip pat kaip ir 40-osios armijos saugos užkardos.

DŠMG naudojo atakuoti priešą kalnuotose vietovėse, kur sunkiai pravažiuodavo šarvuočiai, taip pat kaip operatyvinės paramos padalinius. DŠMG sudarydavo valdymo grupė ir dvi desantinės šturmo pasienio užkardos (rus. десантно-штурмовая пограничная застава, ДШПЗ), visą DŠMG sudarydavo 50 žmonių. Lyginant su armijos padaliniais DŠMG atitiko dvibūrę žvalgybos kuopą su sustiprinta ginkluote (SPG-9, PK, AGS-17).[3]

Kai kurios TSRS DŠMG redaguoti

 • Piandžos DŠMG – suformuota 1982 m. Išformuota 1991 m. (Vidurinės Azijos pasienio apygarda, k/d 2066)
 • Termezo DŠMG – suformuota 1986 m. Išformuota 1992 m. (Vidurinės Azijos pasienio apygarda, k/d 2099)
 • Kerkio DŠMG – suformuota 1982 m. Išformuota 1990 m. (Vidurinės Azijos pasienio apygarda, k/d 2042)
 • Maskvos/Chorgo DŠMG - suformuota 1982 m. Išformuota 2005 m. (Vidurinės Azijos pasienio apygarda, k/d 2033)
 • Tachta-Bazaro DŠMG – suformuota 1987 m. Išformuota 1989 m. (Vidurinės Azijos pasienio apygarda, k/d 2072)
 • Rytų DŠMG – suformuota 1982 m. Išformuota 1989 m. (Rytų pasienio apygarda, k/d 9878)

Rusijos DŠMG redaguoti

 • 44-oji atskiroji DŠMG – suformuota 1995 m. Išformuota 2006 m. Vykdė specoperacijas Šiaurės Kaukaze Čečėnijos karo metu.
 • Blagoveščensko DŠMG – suformuota 2002 m. (Tolimųjų Rytų pasienio apygarda, k/d 2068). Vykdė specoperacijas Šiaurės Kaukaze Čečėnijos karo metu.
 • Dušanbės DŠMG – priklauso Rusijos pasienio kariuomenės grupei Tadžikistano respublikoje. Dislokuota Dušanbės mieste. Kariuomenės dalis Nr. 2421.
 • 58-oji DŠMG – Grodeko pasienio būrio padalinys. Suformuota 1999 m. gruodžio 19 d. Vykdė specoperacijas Šiaurės Kaukaze Čečėnijos karo metu. Дислоцируется Приморский край пгт. Пограничный. в/ч 2019.

Nuorodos redaguoti