Vermachtas
Wehrmacht

Sausumos kariuomenės ir laivyno vėliava (1938–1945)
Įkurtos 1935 m. kovo 16 d.
Išformuotos 1945 m. rugsėjo 20 d.
Pajėgų rūšys Vokietijos armija
Kriegsmarine
Liuftvafė
Štabo būstinė Maybach II, Viunsdorfas
Vadovybė
Vyriausiasis kariuomenės vadas Adolfas Hitleris
Karo ministras Werner von Blomberg
Vyriausiosios Vermachto vadovybės viršininkas Wilhelm Keitel
Žmogiškieji resursai
Amžius 18–45
Privalomoji tarnyba
(šauktiniai)
1–2 m.
Tinkamų karinei tarnybai 700 000, amžiaus  15–49  (1935)
Aktyvus
personalas
18 000 000 (iš viso tarnavo)
Finansinės išlaidos
Biudžetas 19 mlrd. ℛℳ (1939)
89 mlrd. ℛℳ (1944)
Proc. nuo BVP 25 % (1939)
75 % (1944)
Karinė pramonė
Užsienio tiekėjai Vengrijos karalystė
Antroji Ispanijos Respublika
Šveicarija
Eksporto vertė 245 mln. ℛℳ (1939)
Susiję straipsniai
Istorija Vokietijos istorija Antrojo pasaulinio karo metais
Kariniai laipsniai Vermachto kariniai laipsniai


Vermachto emblema (1935–1945)

Vermachtas (vok. Wehrmacht) – nacistinės Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pavadinimas 19351945 m. Antrojo pasaulinio karo metu vermachtą sudarė sausumos kariuomenė (Heer), karinės oro pajėgos (Luftwaffe) ir karinis jūrų laivynas (Kriegsmarine). Kai kuriais atvejais vermachtui buvo pavaldi ir Waffen-SS.

Simbolis kareivių šalmams (1942)

Vermachto įkūrimas redaguoti

Iki Vermachto įkūrimo 1935 m. Vokietijos kariuomenė buvo vadinama reichsveru (vok. Reichswehr). Pagal Versalio taikos sutartį, Vokietijos armija negalėjo būti didesnė nei 100 000 karių. Bet 1935 m. kovo 16 d. Vokietijoje įvesta karo prievolė, o tų pačių metų spalio 15 d. atidaryta Reicho karo akademija ir Vokietijos armija buvo pervadinta į vermachtą.

Vadovybė redaguoti

Iki 1938 m. Vermachtas buvo pavaldus Reicho karo ministerijai. Tačiau po Fričo-Blombergo skandalo 1938 m. vasario 4 d. ši ministerija buvo panaikinta, o vietoj jos įkurta Vyriausioji vermachto vadovybė - (OKW - vok. Oberkommando der Wehrmacht). Nuo to laiko pastarajai buvo nominaliai pavaldžios ginkluotųjų pajėgų rūšių vadovybės: Sausumos pajėgų vyriausioji vadovybė (OKH - vok. Oberkommando des Heeres), Karo laivyno vyriausioji vadovybė (OKM - vok. Oberkommando der Marine) ir Karo aviacijos vyriausioji vadovybė (OKL - vok. Oberkommando der Luftwaffe). Bet faktiškai ginkluotųjų pajėgų rūšys veikė beveik nepriklausomai.

Nuorodos redaguoti