Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga
ŠūkisLietuva – ten, kur esi!
Įkurta1972 m. liepos 8 d.
Valdybos pirmininkėAgita Beržanskaitė
Tinklalapiswww.pljs.org

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) – už Lietuvos ribų gyvenantį lietuvių ir lietuvių kilmės jaunimą vienijanti organizacija.

Istorija redaguoti

PLJS buvo įsteigta Įsteigta 1972 m.[1] Kento Universitete (Ohajas, JAV) per II Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresą vykusias studijų dienas (delegatų suvažiavimą). Pirmuoju PLJS pirmininku išrinktas Antanas Saulaitis, atsižvelgiant į tai, kad buvo suplanuota, jog III Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas vyks Pietų Amerikoje (Urugvajus, Argentina ir Brazilija).

Iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, PLJS kartu su kitomis Lietuvos išeivijos organizacijomis aktyviai dirbo skleidžiant žinias apie Lietuvą ir neteisėtą jos okupaciją. Rašė peticijas ir kreipimus, kartu organizavo mitingus, siekiant nepripažinti Lietuvos okupacijos.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, į PLJS veiklą aktyviai pradėjo įsijungti ir Lietuvoje gimęs jaunimas, norintis puoselėti lietuvišką tapatybę gyvenant ne Lietuvoje.

Struktūra redaguoti

 
PLJS struktūra

PLJS yra skėtinė jaunimo organizacija, kurios nariai teisiškai savarankiškos kraštų lietuvių jaunimo sąjungas (LJS), veikiančios skirtinguose pasaulio kraštuose (pvz., Jungtinėje Karalystėje - JKLJS, Lenkijoje – LLJS, Australijoje - ALJS, Vokietijoje – VLJS, Argentinoje - ALJS). Kraštuose, kur nėra jaunimo sąjungų, veikia atskiri (neformalūs) kraštų jaunimo židinai/grupės, kurie taip pat gali dalyvauti PLJS veikloje.

Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas redaguoti

 
XVII Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso dalyviai stovykloje Neringa (Vermontas, JAV)

Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas (PLJK) šaukiamas kas 2-3 metus vis kitame krašte, kur yra kraštų lietuvių jaunimo sąjungos. Kongresą sudaro PLJS delegatų suvažiavimas ir kultūrinė-pramoginė dalis. Suvažiavimas yra aukščiausias PLJS valdymo organas, kurio metu primamos rezoliucijos ir nutarimai, kurie nustato gaires PLJS veiklos strategijai iki kito Kongreso.

Anksčiau įvykę Kongresai

 • XVII JAV / Kanada, 2023
 • XVI Lenkija (virtualiai), 2021
 • XV Suomija, 2017
 • XIV Jungtinė Karalystė / Lietuva, 2013
 • XIII Argentina / Urugvajus / Brazilija, 2010
 • XII Kanada, 2006
 • XI Lenkija / Vokietija, 2003
 • X Australija, 2000
 • IX JAV, 1997
 • VIII Lietuva / Didžioji Britanija, 1994
 • VII Argentina / Urugvajus / Brazilija, 1991-1992
 • VI Australija, 1987-1988
 • V JAV / Kanada, 1983
 • IV Didžioji Britanija / Vakarų Vokietija, 1979
 • III Argentina / Urugvajus / Brazilija, 1975-1976
 • II JAV / Kanada, 1972
 • I JAV, 1966

Valdyba redaguoti

PLJS valdybą sudaro pirmininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas bei trys kiti valdybos nariai. Pirmininkas, sekretorius ir iždininkas renkami tiesiogiai, o likę Valdybos nariai renkami bendrai (kartu) ir pasiskirsto funkcijomis tarpusavio sutarimu. Valdybos kadencija tęsiasi iki kito Kongreso.

Valdyba įgyvendina PLJS tikslus, nutarimus ir strategiją; planuoja, organizuoja ir skatina pasaulio lietuvių jaunimo, konsultuoja kraštų lietuvių jaunimo sąjungas; koordinuoja ir prižiūri PLJS programų ir projektų įgyvendinimą; tvarko PLJS lėšas ir rūpinasi tikslingu jų panaudojimu; atstovauja PLJS; teikia informaciją apie PLJS veiklas Kraštų sąjungoms

Kontrolės komisija redaguoti

PLJS audito organas. Valdyba kasmet teikia kontrolės komisijai veiklos ir finansines ataskaitas vertinimui bei konsultuoja valdybą įvairiais einamaisias klausimais.

Veikla redaguoti

PLJS vykdo veiklą keturiose strateginėse srityse[2]:

 • Kraštų lietuvių jaunimo sąjungų stiprinimas
 • Pasaulio lietuvių jaunimo interesų atstovavimas
 • PLJS stiprinimas ir tęstinumo užtikrinimas
 • Lietuvybės puoselėjimas ir sklaida

Išnašos redaguoti

 1. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Nuoroda tikrinta 2021-06-20.
 2. PLJS veiklos strategija https://www.pljs.org/_files/ugd/e08a5c_06574dac8cf34ac69030e792a408b7c7.pdf

Nuorodos redaguoti