PHARE – Europos Sąjungos ekonominės pagalbos programa, kuri finansuoja ekonomines ir socialines reformas Centrinėje ir Rytų Europoje, padeda šio regiono šalims kurti rinkos ekonomiką, paremtą laisva privataus sektoriaus iniciatyva.

1989 m. įkurta organizacija pavadinta Poland and Hungary; aid for economic restructuring ir buvo skirta koordinuoti 24 industrinių šalių pagalbą besiformuojančioms Lenkijos ir Vengrijos demokratijoms.

Iš pradžių programa apėmė tik Lenkiją ir Vengriją. Tačiau jau nuo 1990 m. prie programos prisijungė Bulgarija, Čekoslovakija, o vėliau Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Rumunija, Lietuva, Latvija, Estija, Slovėnija ir Kroatija.[1] 2000 m. PHARE programoje dalyvavo jau 17 Europos šalių.

2007 m. sausio mėn. PHARE ir kitos Bendrijos programos (PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS ir Turkijai skirta finansinė priemonė), skirtos potencialioms šalims kandidatėms, buvo pakeistos į Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (angl. IPA – Instrument for Pre-Accession Assistance).[2]

Tikslai redaguoti

PHARE programa siekia tokių tikslų:

  • Visuomeninės administracijos ir įstaigų stiprinimas, kad jos galėtų efektyviai funkcionuoti Europos Sąjungoje.
  • Europos Sąjungos susiliejimo didelių įstatymų perkėlimas ir perėjimo periodų poreikių mažinimas.
  • Ekonominės ir socialinės sanglaudos perkėlimas.

Lėšų paskirstymas redaguoti

2003 m. PHARE programai buvo skirta 1.703 milijardų eurų, iš kurių 1.223 milijardai buvo skirti vietinėms programoms. Didžiausią paramą gavo Lenkija, kuri 1990–2003 m. gavo apie 3,9 mlrd eurų.[3]

(Skirtos lėšos milijonais eurų)

Šalis Vietinės programos Sienų programos Atominės energijos sustabdymas Iš viso
Bulgarija 99,0 28,0 61,9 188,9
Čekija 95,2 19,0 0 114,2
Estija 39,5 3,0 0 42,5
Vengrija 107,0 19,0 0 126,0
Latvija 45,6 3,0 0 48,6
Lietuva 67,0 3,0 30,0 100,0
Lenkija 402,8 56,0 0 458,8
Rumunija 272,1 11,0 0 283,1
Slovakija 57,1 12,0 25,0 94,1
Slovėnija 37,9 7,0 0 44,9
Iš viso 1223,2 161,0 116,9 1501,1

Lietuvos atvejis redaguoti

Lietuvai per nacionalinę PHARE programą kasmet buvo skiriama apie 42 mln. eurų, kurie buvo paskirstyti taip:

  • institucijų plėtrai ir susijusioms investicijoms – apie 60 proc.;
  • ekonominei ir socialinei sanglaudai – apie 30 proc.;
  • bendradarbiavimas abipus sienos – apie 6 proc.;
  • dalyvavimas Bendrijų programose – iki 10 proc.

Taip pat skaitykite redaguoti

Šaltiniai ir išnašos redaguoti

Nuorodos redaguoti