Naujasis Židinys-Aidai

(Nukreipta iš puslapio Naujasis židinys-Aidai)

Naujasis Židinys-Aidai – mėnesinis religijos ir kultūros žurnalas, einantis nuo 1991 m. sausio mėn. Vilniuje.

Istorija redaguoti

Įsteigė Lietuvos vyskupų konferencija pavadinimu „Naujasis židinys“, žurnalas turėjo tęsti tarpukario „Židinio“ tradiciją. 1991 m. pabaigoje prie „Naujojo židinio“ prisijungė 1949–1991 m. JAV leistas žurnalas „Aidai“ ir toliau eina kaip jungtinis žurnalas „Naujasis židinys-Aidai“. Žurnalą nuo 1991 m. leido leidykla „Katalikų pasaulis“, 1994 m. leidybą perėmė leidykla „Aidai“. 1994 m. mėnraščio steigėjų teises iš Lietuvos Vyskupų Konferencijos perėmė Ateitininkų federacija ir leidykla „Aidai“. Nuo 2010 m. žurnalo „Naujasis židinys-Aidai“ steigėjų teisės priklauso Ateitininkų federacijai ir Lietuvių katalikų mokslo akademijai.

Tiražas: 1991 m. – 7400 egz., 1993 m. – 2200 egz., 1997 m. – 1200 egz., 2004 m. – 1000 egz., 2011 m. – 1600 egz. [1]

Žurnalas „Naujasis Židinys-Aidai“ įkurtas ir leidžiamas siekiant:

  • gaivinti krikščioniškosios kultūros tradiciją
  • ugdyti akademinę visuomenę, besiremiančią intelektiniu sąžiningumu ir profesine atsakomybe
  • skatinti krikščioniškai orientuotą politinį mąstymą

„Naujasis Židinys-Aidai“ spausdina originalius ir verstinius straipsnius. Svarbiausios temos – filosofija, teologija, religijotyra, istorija, literatūros ir kalbos klausimai, menas, socialiniai mokslai, kultūros teorija, politika. Taip pat publikuojami klasikiniai Europos ir Lietuvos krikščioniškosios tradicijos tekstai, grožinės literatūros kūriniai. Kiekviename numeryje dedamos periodinės Lietuvos ir pasaulio religijos, kultūros bei visuomenės gyvenimo apžvalgos, knygų ir žurnalų recenzijos.

Vyriausieji redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 352 psl.

Nuorodos redaguoti