Monografija (gr. μονογραφία 'atskiras raštas') – skirtingai nei vadovas, žurnalas ar straipsnių rinkinys – išsamus darbas (leidinys); tyrinėjimas, skirtas vienam klausimui arba temai[1]; mokslo publikacija. Tai gali būti koks nors knygos pavidalu išleistas mokslinis tyrimas, disertacija, habilitacija ar jos, kitokio (paprastai didelės apimties) darbo pagrindu parengtas veikalas, kūrinys. Neperiodinis ir netęstinis bibliografinis vienetas[2]. Autorius – paprastai vienas asmuo, prisiimantis atsakomybę už knygos turinį ir formą. Monografija gali būti kolektyvinė, jei monografijos tekstą parengė du ar daugiau autorių. Jų indėlis tekste paprastai neišskiriamas, nors tam tikrais atvejais gali būti išskiriamas, jei autorių indėlis – nevienodas. Kaip autorinis mokslo darbas, mokslo monografija savo parengimo principais ir paskirtimi iš esmės skiriasi nuo mokslinio redaktoriaus (ar redaktorių) parengto mokslo straipsnių rinkinio (t. y. sudaryto mokslo darbo).

Šaltiniai redaguoti