Mokykla (mėnraštis)

„Mokykla“ – Lietuvos nemokamas mėnesinis leidinys, skirtas mokyklų ir mokytojų reikalams, ėjęs 1909 m. vasario 18 d. – 1914 m. kovo 25 d. Vilniuje.

1909 m. pirmas numeris

Leidinys

redaguoti

19091912 m. – liberalaus savaitraščio „Lietuvos ūkininkas“, 19121914 m. laikraščio „Lietuvos žinios“ nemokamas mėnesinis priedas. Turėjo savo numeraciją. Išėjo 63 numeriai. Leidėjas Lietuvių mokytojų sąjunga. Leido Felicija Bortkevičienė.

Bendradarbiavo: V. Ambrazevičius, Petras Avižonis, K. J. Baronas, Jonas Burba, Augustinas Jakučionis, Jadvyga Juškytė, Pranas Klimaitis, Kazys Lekeckas, Vincas Palukaitis, Juozas Papečkys, Albinas Rimka, Klemensas Skabeika, Zigmas Toliušis, Juozas Vokietaitis, Antanas Vireliūnas ir kiti.

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Domas KaunasMokykla (mėnraštis). Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 324 psl.