Meno kultūra – savaitinis iliustruotas meno kritikos žurnalas, leistas 1928 m., 1930 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvos spaudos platinimo draugija. Spausdino „Žaibo“ spaustuvė Kaune. Išėjo 14 numerių. Leido priedą „Meno kultūra“ (informacinis kino, radijo, teatro programų leidinėlis).

Aptarė Lietuvos teatro, tautodailės, vaizduojamojo meno plėtotę, raidos perspektyvas, rašė apie kitų šalių įvairias meno rūšis, naujas meno sroves, recenzavo Lietuvos menininkų kūrinius.

Bendradarbiavo Petras Biržys, Kazys Bridžius, Karolis Dineika, Paulius Galaunė, Adomas Jakštas, P. Jurgelevičius, Juozas Keliuotis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Stasys Santvaras, Jurgis Savickis, Vincas Steponaitis, Viktoras Žadeika ir kt.

Redagavo Pranas Lubickas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 322 psl.