Viktoras Žadeika (1892 m. spalio 17 d. Samančiznoje, Marijampolės apskr.1972 m. kovo 7 d. Slawne, Koszalino vaivadija, Lenkija) – chorvedys, pedagogas, muzikologas.

Biografija redaguoti

Mokėsi Kalvarijoje, vėliau baigė Lomžos gimnazijos šešias klases, nuo 1905 m. pradėjo mokytis ir muzikos, nuo 1907 m. dalyvavo lietuvių kolonijos vakaruose – vaidinimuose. 19091919 m. Varšuvos muzikos institute studijavo fleitos, vargonų, fortepijono ir kompozicijos (prof. Stakovskio klasė) dalykus.

1910 m. liepos 17 d. Marijampolėje kartu su Albinu Iešmantu ir Jonu Bendoriumi pastatė Miko Petrausko operą „Birutė“, mokė „Gabijos“ mišrųjį chorą.

19131915 m. Varšuvos lietuvių bažnyčios vargonininkas ir choro vadovas. 1913–1919 m. vadovavo Lietuvių savišalpos draugijos Varšuvoje chorui, surengė koncertų. Baigęs studijas ir sugrįžęs į Lietuvą, prisidėjo prie Kauno muzikos mokyklos įkūrimo ir iki 1933 m. buvo jos mokytojas, 1922 m. – direktorius, nuo 1926 m. – inspektorius, nuo 1928 m. – vėl direktorius.

Nuo 1933 m. Kauno konservatorijos muzikos teorijos ir istorijos bei privalomojo fortepijono dėstytojas, buvo vicedirektorius ir dažnai pavaduodavo direktorių; 1937 m. suteiktas vyresniojo mokytojo vardas ir teisės. 19301934 m. dalyvavo Lietuvos filharmonijos draugijos veikloje, suorganizavo simfoninės muzikos koncertų. Nuo 1933 m. vadovavo Lietuvos teniso sąjungai.

19351939 m. Valstybės teatro direktorius. 19411942 m. gyveno Vokietijoje, paskui vėl dėstė Kauno konservatorijoje. 1944 m. emigravo į Lenkiją ir, apsigyvenęs Slawne, Koszalino vaivadijoje, vadovavo muzikos mokykloms ir jose mokytojavo.

V. Žadeika muzikos istorijos ir pedagogikos klausimais rašė žurnaluose „Muzikos barai“, „Muzikos menas“, „Muzika ir teatras“ ir kitur, skaitė paskaitas, apie lietuvių muziką rašė ir užsienio spaudoje. Su Baliu Sruoga parašė monografiją „Kipras Petrauskas“ (1929 m.).

Šaltiniai redaguoti