Juozas Briedis

Juozas Briedis (1912 m. rugsėjo 10 d. Nausėdžių k., Nemunėlio Radviliškio valsč., Biržų apskr. – 1991 m. vasario 2 d. Čikagoje, JAV) – dainininkas (tenoras), chorvedys, agronomijos mokslų daktaras.

BiografijaKeisti

1930 m. baigė Jurbarko „Saulės“ gimnaziją, 1935 m. – Dotnuvos žemės ūkio akademiją. Dirbo agronomu Alytaus, Seinų, Ukmergės ir Biržų apskrityse. 19371938 m. dainuoti mokėsi Kauno muzikos mokykloje pas Joną Būtėną, o vėliau – ir Bonos universitete pas E. Vasselį.

Vadovavo daugeliui chorų ir vokalinių ansamblių Lietuvoje, vėliau, pasitraukęs į Vakarus, – Vokietijoje, Austrijoje ir JAV. 1948 m. įgijo agronomijos daktaro mokslinį laipsnį. 19491952 m. vadovavo chorams Australijoje, taip pat vyrų oktetui, buvo Lietuvių katalikų centro valdybos pirmininkas, rašė straipsnius į „Mūsų pastogę“.

1952 m. atvyko į Čikagą. Čia konservatorijoje pas dr. L. Portą ir A. Jurgutį mokėsi harmonijos ir kompozicijos.

Nuo 1960 m. – Maironio lituanistinės mokyklos vaikų choro vadovas Lemonte, IL. Chorą parengė 1966 m. 3-ajai JAV ir Kanados lietuvių dainų šventei Čikagoje. Sukūrė dainų poeto Bernardo Brazdžionio eilių tekstais. 1978 m. gruodžio 10 d. Čikagos Jaunimo centre buvo surengtas J. Briedžio kūrinių koncertas.

ŠaltiniaiKeisti

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.