Lietuvos TSR teatro draugija

Lietuvos TSR teatro draugija – Lietuvos teatro kūrėjų organizacija, veikusi 19471987 m. Vilniuje.

Istorija redaguoti

Turėjo nuo 1958 m. Teatrologų, nuo 1962 m. Scenos veteranų, nuo 1963 m. Režisierių, nuo 1965 m. Meninio žodžio ir kitas sekcijas, skyrius visuose Lietuvos teatruose, Lietuvos Radijo ir televizijos komitete, Lietuvos filharmonijoje ir kitur. Aukščiausia valdymo institucija buvo suvažiavimas, šaukiamas kas 3 metai, tarp suvažiavimų – 19471957 m. organizacinis komitetas, nuo 1957 m. – taryba, iš jos narių buvo renkamas prezidiumas.

Lietuvos TSR teatro draugija propagavo teatro meną, rūpinosi teatralų profesionalumu: rengė paskaitas, seminarus, konferencijas, spektaklių aptarimus, festivalius, literatūros vakarus, parodas, koncertus. 19561958 m. leido Lietuvos TSR teatrų programas, 19581960 m. – tęstinį leidinį „Lietuvos teatrai“, 19621977 m. su Lietuvos kompozitorių sąjunga – almanachą „Muzika ir teatras“, 19641990 m. – informacinį biuletenį „Teatras“. 1964 m. prie draugijos prijungti Aktorių namai, įkurti 1959 m.

Draugijos tarybos prezidiumo pirmininkai: 19571974 m. Jonas Kavaliauskas, 1974–1987 m. – Virgilijus Noreika.

1987 m. draugijos funkcijas perėmė LTSR teatro veikėjų sąjunga, nuo 1989 m. pasivadinusi Lietuvos teatro sąjunga.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR teatro draugija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 332 psl.