Lietuvių literatūros draugijos biblioteka

Lietuvių literatūros draugijos biblioteka – biblioteka, veikusi 18791923 m. Tilžėje, priklausė Lietuvių literatūros draugijai.

Fondai redaguoti

Pradžioje fondą sudarė knygos, kurias dovanojo Vokietijos ir kitų šalių mokslininkai, lituanistai, lietuvių kultūros veikėjai: Jonas Basanavičius, Jonas Juška, Eduardas Volteris ir kiti. Fondas buvo papildomas Lietuvių literatūros draugijos leidiniais rengiant mainus, perkant retus lituanistinius spaudinius, prenumeruojant periodiką. 1885 m. biblioteka turėjo – 400, 1893 m. – 980, 1923 m. – 1200 pavadinimų 2000 tomų knygų, šiek tiek rankraščių. Daugiausia buvo lingvistinės (25 %), istorinės (21 %) ir etnografinės (16 %), pagal kalbas – vokiečių (54 %) ir lietuvių (26 %) literatūros. Lietuviškos spaudos fondą sudarė – 300 pavadinimų knygos ir 24 pavadinimų periodiniai leidiniai, tarp jų retesnės: D. Kleino gramatikos santrauka vokiečių kalba (Compendium Litvanico-Germanicum, išleista 1654 m. Karaliaučiuje), F. V. Hako Lietuvių – vokiečių ir vokiečių – lietuvių kalbų žodynas (Vocabvlarivm Litthvanico-Germanicvm, et Germanico-Litthvanicvm, išleistas 1730 m. Halėje), K. G. Milkaus poema „Pilkainis“ (manoma, išspausdinta 18101818 m. Karaliaučiuje).

1892 m. išleistas knygos formos spausdintas katalogas „Katalog der Bibliothek“, jo 7 papildymai paskelbti Lietuvių literatūros draugijos mokslo darbuose „Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft“. Biblioteką tvarkė Lietuvių literatūros draugijos valdybos nariai bibliotekininkai: P. Preibišas, Kristianas Barčas, R. Švedė, H. Kantelis, Otas Julius Šteinas, Aleksandras Kuršaitis, Jokūbas Stikliorius.

1925 m. Lietuvių literatūros draugiją uždarius, biblioteką perėmė Karaliaučiaus universitetas. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje rinkinys evakuotas į Poznanę, jį saugo Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas.[1]

Literatūra redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Domas KaunasLietuvių literatūros draugijos biblioteka. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 173 psl.