Danielius Kleinas (vok. Daniel Klein, 1609 m. gegužės 30 d. Tilžėje1666 m. lapkričio 28 d. ten pat) – Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos kūrėjas. D. Kleinas yra raidės ė sukūrėjas.

Biografija Keisti

Mokėsi Tilžės gimnazijoje. 1636 m. filosofijos magistro laipsniu baigė Karaliaučiaus universitetą. Buvo įšventintas kunigu. Nuo 1637 m. iki mirties kunigavo Tilžės lietuvių bažnyčioje. Mokėjo vokiečių, graikų, lotynų, lietuvių, sirų, judėjų ir arabų kalbas.[1]

1653 m. Karaliaučiuje lotynų kalba išleido pirmąją lietuvių kalbos gramatiką „Grammatica Litvanica“. Ją rašydamas daugiausia rėmėsi lotynų kalbos gramatikų tradicine schema bei kai kuriomis graikų ir hebrajų kalbų gramatikomis. Faktinę medžiagą ėmė iš gyvosios kalbos ir lietuviškų raštų. 1654 m. Karaliaučiuje išleido šios gramatikos santrauką vokiečių kalba „Compendium Litvanico-Germanicum“. Abi gramatikos išleistos 1977 m. Hamburge, su vertimais į lietuvių kalbą – 1957 m. Vilniuje.

Danieliaus Kleino gramatikos turėjo didelę reikšmę lietuvių kalbotyros raidai. Jose pirmą kartą sistemingai aprašyta lietuvių kalbos gramatinė sandara, nustatytos pastovesnės bendrinės kalbos normos, paremtos vakarų aukštaičių tarme. Buvo parengęs vokiečių-lietuvių kalbų žodyną (neišspausdintas). 1666 m. parengė ir išleido giesmyną „Naujos giesmju knygos“ (2 leidimas 1685 m., 3 leidimas 1705 m.) ir maldaknygę „Naujos, labbay priwalingos ir duszoms naudingos maldų knygeles“ (229 giesmės), kuri iki XX a. pradžios daug kartų perspausdinta. Giesmes redagavo kalbos ir eilėdaros požiūriu, kėlė lietuvių eiliavimo kultūrą. Danielius Kleinas koregavo J. BretkūnoBiblijos“ vertimo 4 dalį.[2]

Literatūra Keisti

  • Pirmoji lietuvių kalbos gramatika, Vilnius, 1653m.
  • T. Buchienė, J. Palionis. Pirmosios spausdintos lietuvių kalbos gramatikos. Pirmoji lietuvių kalbos gramatika, Vilnius, 1957 m.
  • Algirdas Sabaliauskas. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija, d. 1, Vilnius, 1979 m.
  • Zigmas Zinkevičius. Lietuvių kalbos istorija, t. 3, Vilnius, 1988 m.

Šaltiniai Keisti

  1. HENRIKAS ZABULIS. LIAUPSĖS DANIELIUI KLEINUI. KNYGOTYRA. 2001. 37 PDF
  2. Algirdas SabaliauskasDanielius Kleinas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. X (Khmerai-Krelle). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 251 psl.