Kvadratinis metras

Kvadratinis metrasSI sistemoje naudojamas pagrindinis ploto vienetas. Pridėjus SI (graikiškus) priešdėlius, gaunami nauji ploto vienetai.

Vienas kvadratinis metras

Ploto vienetai su graikiškais priešdėliais

redaguoti
Daugiklis Pavadinimas Simbolis Daugiklis Pavadinimas Simbolis
100 Kvadratinis metras      
10² Kvadratinis dekametras dam² 10–2 kvadratinis decimetras dm²
104 Kvadratinis hektometras hm² 10–4 Kvadratinis centimetras cm²
106 Kvadratinis kilometras km² 10–6 Kvadratinis milimetras mm²
1012 Kvadratinis megametras Mm² 10–12 Kvadratinis mikrometras µm²
1018 Kvadratinis gigametras Gm² 10–18 Kvadratinis nanometras nm²
1024 Kvadratinis terametras Tm² 10–24 Kvadratinis pikometras pm²
1030 Kvadratinis petametras Pm² 10–30 kvadratinis femtometras fm²
1036 Kvadratinis eksametras Em² 10–36 Kvadratinis atometras am²
1042 Kvadratinis zetametras Zm² 10–42 Kvadratinis zeptometras zm²
1048 Kvadratinis jotametras Ym² 10–48 Kvadratinis joktometras ym²

Sąryšiai su kitais ploto matavimo vienetais

redaguoti

Nuorodos

redaguoti