Kvadratinis kilometras

Kvadratinis kilometras (km²) – ploto matavimo vienetas, atitinkantis kvadratą, kurio abi kraštinės yra vieno kilometro ilgio. Priimtas naudoti SI sistemos, lygus 1 000 000 kvadratinių metrų.

1 kvadratinis kilometras sudaro 100 ha (hektarų).

1 km² taip pat yra lygus:

  • 100 hektarų
  • 1 000 000 m²
  • 10 000 000 000 cm²
  • 0,386102 kvadratinių mylių
  • 247,105381 akrai

Naudojimas redaguoti

Kvadratinis kilometras dažnai naudojamas norint pasakyti, kiek paviršiaus kažkas užima Žemėje. Pavyzdžiui, žmonių, gyvenančių kvadratiniame kilometre, skaičius yra vadinamas gyventojų tankumu.

Galerija redaguoti

Vatikanas yra mažiausia šalis pasaulyje (0,44 km² arba 44 ha). Monakas - antra pagal dydį šalis - 2,02 km².