Kupiškio rajono savivaldybės taryba

Kupiškio rajono savivaldybės taryba – Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės atstovaujamoji savivaldos institucija, atsakinga už savivaldos teisės, savo funkcijų ir bendruomenės iškeltų uždavinių įgyvendinimą bendruomenės interesais savivaldybės teritorijoje. Taryba renkama ketveriems metams visuotiniuose, slaptuose, laisvuose ir lygiuose rinkimuose pagal Lietuvos Respublikoje registruotų politinių partijų pateiktus kandidatų sąrašus. Rinkėjai – savivaldybės teritorijos gyventojai, gali keisti kandidatų eilę sąraše, penkiems kandidatams suteikdami pirmumo balsus.

Tarybą sudaro 20 tarybos narių. Naujai išrinktos tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią naujai išrinkta taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

Per du mėnesius nuo pirmojo naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti išrinktas savivaldybės meras, paskirti mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti tarybos komitetai ir tarybos kolegija. Savivaldybės tarybos veiklos tvarką ir formas nustato Vietos savivaldos įstatymas ir savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiams klausimus rengia komitetai bei komisijos savo posėdžiuose, tarybos narių frakcijos bei savivaldybės administracija. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

Savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos narė.

Istorija redaguoti

1990 m. kovo 24 d. išrinkta pirma atkurtos Lietuvos valstybės Kupiškio rajono taryba.

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kadencija Meras
I Kupiškio rajono taryba 1990-1995 Povilas Gurklys
II Kupiškio rajono savivaldybės taryba 1995-1997 Vytautas Mockus
III Kupiškio rajono savivaldybės taryba 1997-2000 Leonas Apšega
IV Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2000-2003 Leonas Apšega
V Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2003-2007 Leonas Apšega
VI Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2007-2011 Jonas Jarutis
VII Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2011-2015 Jonas Jarutis
VIII Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2015-2019 Dainius Bardauskas
IX Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2019-2023 Dainius Bardauskas
X Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2023-2027 Dainius Bardauskas (2023-04-20 - 2023-05-26)

Virginijus Umbra (2023-05-26 - 2023-11-09)

Algirdas Raslanas (2023-11-09 -

Savivaldybės tarybos redaguoti

Nuorodos redaguoti