Kupiškio rajono taryba 1990–1995 m.

Kupiškio rajono tarybaKupiškio rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1990 m. kovo 24 d., pakartotinis balsavimas (II turas) – balandžio 7 d. Pilnas pavadinimas – Kupiškio rajono Liaudies deputatų taryba, nuo 1990 m. balandžio mėn. Kupiškio rajono taryba.

Teisinis pagrindas

redaguoti

Vietos savivaldos pagrindų įstatymu, priimtu 1990 m. vasario 12 d., savivaldybės suskirstytos į žemesniosios pakopos savivaldybes – apylinkės, gyvenvietės (valsčiai), rajono (apskrities) miestai ir aukštesniosios pakopos savivaldybes – rajonai, apskritys, respublikos miestai. Kupiškio rajonui priskirtas aukštesniosios pakopos savivaldybės statusas. Savivaldybių teises kiek suvaržė 1993 m. spalio 12 d. Seimo priimtos įstatymo pataisos.

Rinkimai, vadovaujantis Lietuvos TRS Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. gruodžio 7 d. priimtu „Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vietinių liaudies deputatų tarybų rinkimų įstatymu“ vyko pagal mažoritarinę sistemą. Kandidatus kelti galėjo renkamos tarybos teritorijoje esančių visuomeninių, politinių organizacijų, visuomeninių judėjimų rajonų ir miestų organai, taip pat ne mažiau, kaip 50 darbo ar gyvenamosios vietos piliečių susirinkimas. Tai buvo pirmieji laisvi ir demokratiški rinkimai po 1925 m. savivaldybių tarybų rinkimų.

Istorija

redaguoti

Kupiškio rajono Tarybos pirmininku buvo išrinktas Jonas Blaževičius, iki tol buvęs Kupiškio r. LKP pirmuoju sekretoriumi. Jis šias pareigas ėjo penkerius metus, iki naujų savivaldos rinkimų. Jo neetatiniu pavaduotoju tapo Zigmas Aleksandravičius, tuometinio Juodpėnų kolūkio pirmininkas.

Pirmuoju rajono valdybos valdytoju Taryba paskyrė Petrą Večkį. Jam atsisakius pareigų, nuo 1990 m. spalio iki 1993 m. balandžio mėnesio rajono valdytojo pareigas ėjo Rimantas Kevalaitis. Nuo 1993 m. balandžio 23 d. rajono valdytojo kėdė atiteko Povilui Gurkliui. Šias pareigas jis ėjo lygiai dvejus metus iki naujų rinkimų (1995 m.)[1]

Tarybos deputatai[2]

redaguoti
 • Aleksaitis Gerardas
 • Zigmantas Aleksandravičius
 • Petras Apšega
 • Palmyra Aukštikalnienė
 • Algis Balevičius
 • Algimantas Baniulis
 • Valdas Baronas
 • Audris Biveinis
 • Jonas Blaževičius
 • Povilas Gurklys
 • Alfonsas Briedis
 • Augenijus Cesevičius
 • Bronius Inapas
 • Jonas Kantautas
 • Edvardas Kareiva
 • Vytautas Klidzio
 • Rapolas Lukoševičius
 • Gintautas Mockus
 • Vytautas Mockus
 • Kazys Nekrašinskas
 • Algirdas Notkus
 • Jonas Pakalnis
 • Irena Pauliukienė
 • Alfonsas Pivoriūnas
 • Julius Vytautas Semėnas
 • Valda Senvaitienė
 • Bronius Sliekas
 • Kazys Stančikas
 • Algis Stanionis
 • Juozas Albertas Uldukis
 • Albinas Vaižmužis
 • Vanda Vanagienė
 • Janina Varnienė
 • Algirdas Zabielavičius
 • Aleksas Zuoza
 • Feliksas Žemaitis
 • Birutė Žilienė
 • Jonas Žilinskas

Nuorodos

redaguoti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2011-09-28 iš Wayback Machine projekto.

Literatūra

redaguoti
 1. http://kmintys.lt/archyvas/?psl=1psl&id=2779
 2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybų nariai. 1990-1995. Kupiškėnų enciklopedija. T. II — Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012. — 210 p.