Kupiškio rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Kupiškio rajono savivaldybės tarybaKupiškio rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindas

redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 25 sumažintas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai

redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos

redaguoti
Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių), Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvių tautininkų sąjungos koalicija (TSLK, LPKTS ir LTS) 3285 9
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 1670 5
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 1647 5
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 1579 4
3 Lietuvos centro sąjunga (LCS) 718 2

Tarybos nariai

redaguoti
Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Arnoldas Juozas Tvarijonas TSLK, LPKTS ir LTS 1
Ričerdas Kriovė TSLK, LPKTS ir LTS 2
Valdas Kripaitis TSLK, LPKTS ir LTS 3 iki 1995 m. rugsėjo 25 d.
Ona Pauliukienė TSLK, LPKTS ir LTS 4
Vytautas Mockus TSLK, LPKTS ir LTS 5
Audris Biveinis TSLK, LPKTS ir LTS 6
Dalia Dyrienė TSLK, LPKTS ir LTS 7
Virgilijus Žilinskas TSLK, LPKTS ir LTS 8
Aldona Ona Leonienė TSLK, LPKTS ir LTS 9
Vytautas Sipavičius TSLK, LPKTS ir LTS 10 nuo 1995 m. rugsėjo 25 d.
Rapolas Lukoševičius LDDP 1
Jonas Blaževičius LDDP 2
Vidas Vilimas LDDP 3 iki 1995 m. birželio 22 d.
Vanda Vida Mastavičienė LDDP 4
Kęstutis Speičys LDDP 5 iki 1996 m. spalio 15 d.
Vanda Vanagienė LDDP 6 nuo 1995 m. birželio 22 d.
Algirdas Butėnas LDDP 7 nuo 1996 m. spalio 15 d.
Adelė Adamonienė LVP 1 iki 1995 m. lapkričio 8 d.
Povilas Gurklys LVP 2 iki 1995 m. lapkričio 8 d.
Liusė Zulonienė LVP 3
Virgilius Kavaliauskas LVP 4 iki 1995 m. lapkričio 8 d.
Algis Bidlauskas LVP 5 iki 1995 m. lapkričio 8 d.
Antanas Alkauskas LVP 6 nuo 1995 m. lapkričio 8 d.
Leonas Apšega LVP 7 nuo 1995 m. lapkričio 8 d.
Laimutis Baltrūnas LVP 8 nuo 1995 m. lapkričio 8 d.
Julius Vytautas Semėnas LVP 9 nuo 1995 m. lapkričio 8 d.
Gerardas Aloyzas Aleksaitis LKDP 1
Vidas Zulonas LKDP 2
Janina Varnienė LKDP 3
Milda Narmontienė LKDP 4
Zinaida Odinienė LCS 1
Bronius Sliekas LCS 2

Rajono meru išrinktas Vytautas Mockus, jo pavaduotoja Milda Narmontienė. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Antanas Januška.

Nuorodos

redaguoti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2011-09-28 iš Wayback Machine projekto.