Kultūra (žurnalas)

Kultūra – mėnesinis mokslo, visuomenės, kultūros, meno ir literatūros žurnalas, ėjęs 19231929 m. Šiauliuose, 19301941 m. Kaune. Leido 19231926 m. Kultūros švietimo bendrovė „Kultūra“, ją uždarius, 19271941 m. – Kultūros švietimo draugija.

Kultūra, 1923 m.

Veikla redaguoti

Iki 1922 m. „Kultūros“ bendrovė Lietuvoje subūrė 250 būrelių su 3000 narių. Jų švietimui ir buvo įsteigtas žurnalas. Skelbė publikacijas istorijos, archeologijos, astronomijos, filosofijos, kultūros, gamtos mokslų temomis, kultūros, meno ir literatūros kritikos straipsnius, lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius. 1924 m. turėjo priedą jauniesiems skaitytojams „Daigai“ (redaktorius Jonas Trečiokas). Bendradarbiavo žymūs liberalių demokratinių pažiūrų ar materialistinės pasaulėžiūros rašytojai, mokslo ir visuomenės veikėjai.

Po 1926 m. valstybės perversmo „Kultūros“ būreliai buvo paskelbti nelegaliais ir uždaryti, bendrovės leidykla buvo priversta bankrutuoti. K. Venclauskis išpirko bendrovės vekselių už 10 000 Lt. Formaliai bendrovė likviduota 1929 m. liepos 27 d. visuotiniame susirinkime, tačiau tuoj pat buvo įkurta „Kultūros švietimo draugija“ (pirmininkas Jackus Sondeckis, valdybos nariai: Peliksas Bugailiškis, Stasys Brašiškis ir kiti.

„Kultūros“ žurnalo svarbiausi bendradarbiai buvo Petras Avižonis, J. Baldžius, Kipras Bielinis, Vaclovas Biržiška, Dzidas Budrys, Petras Cvirka, Vincas Čepinskis, Jonas Fledžinskas, Jonas Kairiūkštis, Ignas Končius, Vincas Krėvė, Petras Leonas, Stasys Lukauskis, Juozas Matulis, Jonas Murka, Vincas Krėvė-Mickevičius, Antanas Povylius, Mykolas Riomeris, Paulius Slavėnas, Teofilis Tilvytis, Jonas Gudaitis-Vabalas, Antanas Žvironas.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Kultūra (žurnalas). Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 225 psl.