Keleivis (Karaliaučius)

Keleivis, Keleiwis isz Karaliaucziaus broliams lietuwininkams žinias parnesząs – savaitraštis, leistas 18491880 m. Karaliaučiuje gotišku šriftu.

Pirmasis savaitraščio egzempliorius. (1849 m. Nr. 1)

Istorija redaguoti

Provokiškos orientacijos laikraštis. Skelbė naujienas iš Vokietijos, kitų kraštų, spausdino religinius straipsnius, ugdė lojalumą Vokietijos valdžiai. Spausdino Šulco, nuo 1870 m. – E. Rautenbergo spaustuvė Karaliaučiuje. Leidinį materialiai rėmė vokiečių administracija.

Redagavo Frydrichas Kuršaitis. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 218 psl.