Kauno miesto savivaldybės taryba 2000–2003 m.

Kauno miesto savivaldybės tarybaKauno miesto savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 2000 m. kovo 19 d.

Rinkimuose dalyvavusios partijosKeisti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
2 Lietuvos laisvės sąjunga (LS) 34591 11
7 Naujoji sąjunga (socialliberalai) (NS) 24658 8
22 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 22380 7
17 Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) 16057 5
25 Lietuvos centro sąjunga (LCS) 11145 4
9 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 8678 3
12 Lietuvių nacionalinės partijos ir “Jaunosios Lietuvos“ sąjunga (Jaunoji Lietuva) 7962 3
23 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 5393 0
24 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 4902 0
19 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) 3317 0
18 Naujoji demokratija – Moterų partija (NDMP) 1549 0
15 Lietuvos partija „Socialdemokratija 2000” 1419 0
3 Lietuvos ūkio partija 745 0
11 Tėvynės liaudies partija 742 0
16 Lietuvos Demokratų Partijos ir Lietuvių Tautininkų Sąjungos koalicija 619 0
20 Respublikonų partija 378 0
8 Lietuvos nacionaldemokratų partija 355 0
28 Lietuvos teisingumo partija 298 0

Tarybos nariaiKeisti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Vytautas Šustauskas LLS 1 iki 2003 m. sausio 31 d.
Antanas Budnikas LLS 2
Gediminas Jankus LLS 3 iki 2003 m. sausio 3 d.
Gediminas Budnikas LLS 4
Ričardas Pauliukonis LLS 5
Gintaras Čižikas LLS 6
Gražina Tamulytė LLS 7
Gintaras Palaima LLS 8
Raimondas Valdas Nekrošius LLS 9
Karolis Bruder LLS 10
Kristina Bragienė LLS 11
Danutė Merčaitienė LLS 12 nuo 2003 m. sausio 3 d.
Algimantas Žerolis LLS 13 nuo 2003 m. sausio 31 d.
Gediminas Žemaitis NS 1
Erikas Tamašauskas NS 2
Kęstutis Mikėnas NS 3
Konstantinas Pesenko NS 4
Pranas Paškevičius NS 5
Kęstutis Kuzmickas NS 6 iki 2003 m. vasario 28 d.
Algimantas Puidokas NS 7
Henrikas Adolfas Kebeikis NS 8
Gražina Ona Povilionienė NS 9 nuo 2003 m. vasario 28 d.
Kazys Starkevičius TSLK 1
Rimas Kurtinaitis TSLK 2
Petras Bingelis TSLK 3
Ramūnas Garbaravičius TSLK 4
Irena Gerčienė TSLK 5
Andrius Kupčinskas TSLK 6
Adolfas Antanas Balutis TSLK 7
Klemensas Rimšelis LLS 1 iki 2000 m. lapkričio 23 d.
Giedrius Buinevičius LLS 2
Irena Keblerienė LLS 3
Jonas Jučas LLS 4 iki 2000 m. lapkričio 23 d.
Jonas Venckūnas LLS 5
Stasys Žirgulis LLS 6 nuo 2000 m. lapkričio 23 d.
Zenonas Viktoras Vainoras LLS 7 nuo 2000 m. lapkričio 23 d.
Juozas Kameneckas LCS 1
Robertas Stanionis LCS 2 iki 2001 m. rugpjūčio 21 d.
Alvydas Banevičius LCS 3
Arvydas Garbaravičius LCS 4
Arvydas Žilevičius LCS 5 nuo 2001 m. rugpjūčio 21 d.
Rimantas Ruzas LSDP 1 Iki 2002 m. spalio 7 d. (Mirė)
Birutė Vėsaitė LSDP 2 iki 2000 m. spalio 30 d.
Giedrius Donatas Ašmys LSDP 3
Vytautas Juodagalvis LSDP 4 nuo 2000 m. spalio 30 d.
Gailiūtė Nijolė Tallat Kelpšaitė LSDP 5 Nuo 2002 m. spalio 21 d.
Mykolas Biliūnas Jaunoji Lietuva 1
Audrius Skimborauskas Jaunoji Lietuva 2
Vytautas Mikėnas Jaunoji Lietuva 3

VeiklaKeisti

Pirmasis posėdis įvyko 2000 m. balandžio 6 d. Meras nebuvo išrinktas. 2000 m. balandžio 13 d. meru išrinktas Vytautas Šustauskas, jo pirmuoju pavaduotoju Erikas Tamašauskas. V. Šustauską išrinkus Seimo nariu, 2000 m. spalio 30 d. meru išrinktas Gediminas Budnikas. 2001 m. vasario mėn. iširus konservatorių ir Laisvės sąjungos koalicijai, vasario 9 d. 15-uoju meru išrinktas Erikas Tamašauskas, jo pavaduotoju Pranas Paškevičius. 2002 m. birželio 10 d. miesto Savivaldybės meru išrinktas Giedrius Donatas Ašmys. Paskutinis posėdis vyko 2003 m. balandžio 3 d.

NuorodosKeisti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2012-12-18 iš Wayback Machine projekto.