Kalvarijos herbas – vienas iš Kalvarijos miesto ir Kalvarijos savivaldybės heraldikos atributų.

Aprašas

redaguoti

Herbo skydas perskeltas į du laukus. Priekiniame raudoname lauke sidabrinė dantyta mūro siena su vartais bei bokštu virš vartų; arka ir dvi juodos šaudymo angos. Ant bokštelio juoda K raidė, stogas raudonas, viršuje auksinė vėliavėlė. Užpakaliniame mėlyname lauke auksinė Dievo apvaizdos akis. Virš skydo purpurinė kunigaikštiška kepurė su trimis perlais nusagstytais auksiniais lankais ir valdžios obuoliu viršuje. Skydo šonus puošia dvi, apačioje surištos raudonu kaspinu, žalios laurų šakelės su raudonais vaisiais.

Istorija

redaguoti

Pirmąjį herbą 1705 m. išrūpino Mykolas Juozapas Sapiega. Vėliau Kalvarijai laisvojo miesto teises ir herbą – „iš dešinės pusės mėlyname lauke Dievo Apvaizda, kairėje pusėje raudoname lauke vartai su aukštu bokštu bei didžioji raidė K, apsupta apačioje surištomis laurų šakelėmis, virš kurių karūna“ – 1791 m. gruodžio 27 d. suteikė Lietuvos ir Lenkijos valdovas Stanislovas Augustas. Kalvarijos herbas iš kitų išsiskyrė tuo, kad jo skydas buvo papuoštas dviem palmės šakelėm bei kunigaikštiška kepure viršuje. Kitais metais savivalda ir herbas panaikinti.

Iš naujo pagal 1791 m. privilegiją atkurtą herbą (herbo etalono autorius - dailininkas Juozas Galkus) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas patvirtino 1991 m. balandžio 17 d. nutarimu I-1237.

Taip pat skaitykite

redaguoti

Nuorodos

redaguoti