Kainodara

Kainodara– vienas iš rinkodaros komplekso elementų, nurodantis prekės kainos nustatymo metodą, paprastai išskiriami pagrindiniai trys kainos nustatymo metodai.

Į sąnaudas orientuota kainodaraKeisti

  • sąnaudų padengimo kainodara: naudojama dažniausiai universalinėse parduotuvėse. Kiekvieno produkto kaina priklauso nuo to, kiek sąnaudų jį sukuria.
  • tikslinė kainodara: nustatoma norima kaina, o tada sąnaudos yra atitinkamai „optimizuojamos“, kad tokia kaina galėtų būti pasiekta.

Į konkurentus orientuota kainodaraKeisti

  • naudojami einamų kainų, uždarų konkurencinių pasiūlymų metodai.
  • kaina nustatoma tokia pati, kaip ir konkurentų.

Į vartotoją (paklausą) orientuota kainodaraKeisti

Pirmiausia išsiaiškinama, ar prekei yra vartotojas ir kokią vertę prekė jam sudaro. Toliau vertinama, ar vartotojo (rinkos) pasirengimas mokėti atitinkamą kainą už siūlomą prekę nėra žemesnis bent jau už prekės savikainą. Jeigu sąlygos tenkinamos, prekė yra siūloma vartotojui.