Savikaina

Savikainaprekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo vertė gamintojui ar paslaugos teikėjui.

Savikaina apskaičiuojama atskirai kiekvienos produkcijos ir paslaugos rūšiai, kintamosioms išlaidoms proporcingai paskirstant pastoviąsias išlaidas. Įmonių ar įstaigų vadovai, žinodami savikainą, gali lengviau nustatyti kainą, planuoti pelną, o jei pardavimo kaina mažesnė už savikainą – nuspręsti negaminti produkcijos ar nebeteikti paslaugų.