Juozas Varkala

Juozas Varkala (1881 m. lapkričio 27 d. Girininkų kaime, Pakuonio valsčius, Kauno apskritis1965 m. birželio 1 d. JAV) – draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, JAV verslininkas ir Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas.

BiografijaKeisti

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir vienerius metus – Seinų kunigų seminarijoje. 1903 m. baigė Liepojos komercijos mokyklą. Besimokydamas aktyviai reiškėsi lietuviškoje veikloje, atostogaudamas Lietuvoje platino draudžiamą lietuvišką literatūrą. 1904 m. viešėdamas pas brolį kunigą Simoną Varkalą buvo areštuotas ir uždarytas Lomžos kalėjime. Išleistas už užstatą, išvyko į JAV, kur Čikagoje dirbo vaistinėje ir mokėsi vakarinėje komercijos kolegijoje. Įkūrė tautiečių kooperatyvą „Žvaigždė“ ir jam vadovavo. 1907 m. organizavo lietuviams pilietybės mokyklą, kuriame dėstė civilinę teisę. 1909 m. baigė Čikagos universitetą bakalauro laipsniu. Po papildomų studijų tame pačiame universitete 1910 m. jam suteiktas magistro vardas. 19111918 m. dirbo International Harvester Co dirbtuvių vedėju Rusijoje, Maskvoje. Bolševikams fabriką nusavinus, grįžo į Ameriką. 1922 m. pradėjo verstis auditoriaus veikla.

Skaitlingų Amerikos lietuvių organizacijų narys ir vadovas: Lietuvių taupymo ir skolinimo bendrovių lygos sekretorius; Amerikos lietuvių ekonominio centro organizatorius; Čikagos lietuvių prekybos rūmų sekretorius ir reikalų vedėjas bei direktorių tarybos narys; Pasaulinės parodos Čikagoje lietuvių skyriaus vicepirmininkas; SLA finansų komisijos pirmininkas ir įstatų komisijos narys.

Juozas Varkala pasireiškė įvairiose srityse: įkūrė Amerikos lietuvių istorijos draugiją; išleido knygą „Ekonominės studijos“; 1906 m. subūrė pirmąjį JAV lietuvių kvartetą, kuriame dainavo tenoru. Slapyvardžiu Juozas Krūmas bendradarbiavo išeivių spaudoje, rašė daugiausiai ekonominėmis temomis. Buvo kairiųjų pažiūrų, Amerikos lietuvių socialistų sąjungos narys.

Žmona Huldah Nykanen, sūnus Juozas ir dukra Helen.

NuorodosKeisti