Juozapas Mironas (1865 m. – 1914 m. Valkininkuose) – kunigas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas.

BiografijaKeisti

Baigė Vilniaus kunigų seminariją, 1888 m. įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Valkininkus. 1889 m. perkeltas vikaru į Adutiškį, 1890 m. paskirtas klebonu. 1896 m. perkeltas toms pat pareigoms eiti į Gelvonus, 1898 m. – į Lavoriškes, 1911 m. – į Užuguostį.

Palaikė ryšius su Tverečiuje klebonavusiu lietuvybės gaivintoju kunigu Mykolu Masiuliu ir kitais. Žinoma, kad klebonaudamas Lavoriškėse palaikė ryšius su Vilniuje gyvenančiu kunigu Juozu Ambraziejumi. Kai dirbo Adutiškyje, iš Juozapo Mirono lietuviškos spaudos gaudavo knygnešys Antanas Juršėnas.