Arūnas Streikus
T. Vyšniausko nuotrauka
Gimė 1973 m. liepos 4 d. (50 metų)
Lietuva Lietuva Rokiškis
Tautybė lietuvis
Veikla istorikas
Alma mater Vilniaus universitetas
Vikiteka Arūnas Streikus

Arūnas Streikus (g. 1973 m. liepos 4 d. Rokiškyje) – vienas žymiausių Lietuvos istorikų, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas.

Arūnas Streikus knygos apie Mindaugo Navako kūrybą „Šlovė buvo ranka pasiekiama“ pristatyme, Vilnius, 2016 m.

Biografija Keisti

19911997 m. Vilniaus universitete studijavo istoriją. 2001 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje 1944–1990 m.“ Nuo 2002 m. dirba Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, nuo 2006 m. docentas, nuo 2017 m. fakulteto Naujosios istorijos katedros vedėjas.

2002–2010 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre mokslinių tyrimų programos koordinatoriu.

2009 m. išrinktas Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademiku ir Centro valdybos nariu ir Moksliniu sekretoriumi.

Nuo 2012 m. Commission Internationale d’Histoire et d’etudes du Christianisme narys ir Lietuvos komiteto pirmininkas. „LKMA metraščio“ ir „Bažnyčios istorijos studijų“ redkolegijų narys.

Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuoto projekto „Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos stiprinimas” (2009–2011 m.) ekspertas.

Moksliniai projektai Keisti

 • 2006–2013 m. Tarptautinio tyrimų projekto „Religioese Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa“ (koordinuoja Fachkommission Religions- und Kirchengeschichte im Herder-Forschungsrat (Verbindung), Historischen Kommission (Silezija), Pasau ir Štutgarto universitetai) vykdytojas.
 • 2007–2008 m. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondo Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto programos projekto „Lietuvos krikšto įprasminimas ir refleksija: krikščionėjimo šaltinių kritika, sisteminimas, istoriografinis vaidmuo” vadovas.
 • 2009–2010 m. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projekto „Katalikybė ir visuomenė Lietuvoje XX amžiuje“ vadovas.
 • 2010–2012 m. Čikagos Lojolos universiteto kuruojamo tarptautinio mokslinio tyrimo projekto „Democracy, Culture and Catholicism“ vykdytojas (tyrimo tema „Katalikybė ir demokratija Lietuvoje XX amžiuje“).
 • 2012–2013 m. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projekto „Vokiškos katalikiškos kultūros sklaida Lietuvoje XX a. 3–4 dešimtmetyje: įtakos ir konfliktai“ vadovas.
 • 2013–2015 m. – tos pačios programos projekto „Krikščionys Lietuvoje prieš ir po Atgimimo“ vykdytojas.

Mokslinės stažuotės Keisti

2008 m. balandį stažavosi Vatikano Slaptajame archyve. 2009 m. gegužę – Bolonijos universitete, 2011 m. vasarį – Liublijanos universitete.

Bibliografija Keisti

Monografijos Keisti

 • Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944–1990), Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2002.
 • Krikščionybės istorija Lietuvoje, Vilnius: Aidai, 2006 [bendrautoris]. Vertimas: Dzieje chrześcijaństwa na Litwie, tł. Katarzyna Korzeniewska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.
 • Diplomatas Stasys Antanas Bačkis, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007.
 • Iš sovietinės patirties į laisvės erdvę: Vienuolijos Lietuvoje XX a. antroje pusėje (su Daiva Kristina Kuzmickaite, Vidmantu Šimkūnu), Vilnius: LKMA, LGGRTC, 2015.
 • Minties kolektyvizacija: Cenzūra sovietų Lietuvoje, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2018.

Svarbiausi parengti dokumentų rinktinių leidimai Keisti

Svarbiausi straipsniai Keisti

 • „Lithuanian Catholic Clergy and the KGB“, in: Religion, State & Society, 2006, t. 34, Nr. 1, p. 63–70.
 • „Katalikų Bažnyčia Lietuvoje: tarp prisitaikymo ir pasipriešinimo“, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 23, 2009, p. 111–126;
 • „Kultūrinio ir religinio gyvenimo sovietų Lietuvoje istoriniai tyrimai: šaltinių keliamos problemos“, in: Darbai ir dienos, 2009, t. 52, p. 75–82.
 • „Kierunki polityki pamięci na Litwie sowieckiej“, in: Politeja, 2011, t. 16, p. 281–307.
 • „The History of Religion in Lithuania since the Nineteenth Century“, in: Religious Diversity in Post-Soviet Society: Ethnographies of Catholic Hegemony and the New Pluralism in Lithuania, ed. by Milda Ališauskiene and Ingo W. Schröder, Ashgate, 2011, p. 37–56.[1]

Šaltiniai Keisti