Generolas feldmaršalas

Generolas feldmaršalas – aukščiausias karinis laipsnis Vokietijos, Austrijos bei Rusijos sausumos kariuomenėje.

Vermachto generolo feldmaršalo antpetis

Įvestas XVI a. Vokietijoje; Rusijoje – 1699 m. (Petras I). Carizmo laikotarpiu generolo feldmaršalo laipsnis suteiktas tik 64 asmenims.

Prancūzijoje prilygsta maršalo (maršalas generolas) laipsniui.

Kurį laiką Rusijoje egzistavo generolo feldmaršal-leitenanto laipsnis, kurį turėdavo generolo feldmaršalo pavaduotojas.

Nuorodos

redaguoti