Generolas feldmaršal-leitenantas

Generolas feldmaršal-leitenantas (rus. генерал-фельдмаршал-лейтенант) – Rusijos imperijos generolo laipsnis 1704–1718 m., žemesnis už generolo feldmaršalo laipsnį. Generolas feldmaršal-leitenantas būdavo artimiausiu generolo feldmaršalo padėjėju, šio nesant perimdavo jo kaip vyriausiojo kariuomenės vado pareigas.

Generolas feldmaršal-leitenantas atitiko vėliau sukurtoje Rangų lentelėje pirmą klasę. Pirmai klasei priklausė tiek aukštesnis generolo feldmaršalo laipsnis, tiek už jį žemesnis generolo feldmaršal-leitenanto laipsnis. Generolas feldmaršal-leitenantas buvo tituluojamas rus. Ваше высокопревосходительство.

Šis karinis laipsnis buvo perimtas iš Austrijos kariuomenės, nes į Rusijos kariuomenę priėmė užsieniečių kariškių, turėjusių šį laipsnį. Jiems mirus šis laipsnis daugiau nebebuvo suteikiamas ir netrukus buvo panaikintas. Atitinkamas pareigas kaip ir anksčiau ėmė vykdyti vyriausias pilnas generolas.

NuorodosKeisti