Europos Sąjungos Taryba

Europos Sąjungos Taryba
Įkurta 1967 m. liepos 1 d.
Panaikinta {{{Panaikinta}}}
Trumpinys
Tipas Europos Sąjungos institucija
Anksčiau Specialioji EAPB ministrų taryba
EAEB taryba
EEB taryba
Jurisdikcija
Buveinė Briuselis, Belgija
Metinis biudžetas {{{Metinis biudžetas}}}
Vadovas Belgijos vėliava Belgija
(nuo 2024-01-01)
Pavaduotojas {{{Pavaduotojas}}}
Darbuotojų
Narių skaičius {{{Narių skaičius}}}
Biudžetas {{{Biudžetas}}}
Aukštesnioji agentūra {{{Aukštesnioji}}}
Svetainė consilium.europa.eu
Infolentelė: žiūrėti  aptarti  redaguoti

Europos Sąjungos Taryba (kitaip – Ministrų taryba) – Europos sąjungos institucija, jos teisėkūros organas. Laikydamasi bendro sprendimo procedūros kartu su Europos Parlamentu, ji naudojasi teisėkūros galiomis įvairiems Bendrijos klausimams spręsti. Tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės ministrų lygio atstovą. Tarybos nariai yra politiškai atskaitingi savo nacionaliniams parlamentams.[1]

Susirinkę į Europos Viršūnių tarybą valstybių ir vyriausybių vadovai, lydimi užsienio reikalų ministrų, bei Europos Komisijos Pirmininkas ir Išorinių santykių komisaras svarsto ir nustato bendras gaires ir pagrindinius principus BUSP srityje. Europos Viršūnių taryba vienbalsiai priima bendras strategijas, kuriose atspindima bendri šalių interesai.

Europos Vadovų Taryba – tai Europos Sąjungos valstybių ir/arba vyriausybių vadovų susitikimas, vykstantis du kartus per metus pirmininkaujančioje šalyje ir trunkantis dvi dienas. Šiame susitikime dalyvauja ir ES Komisijos pirmininkas bei ES valstybių-narių užsienio reikalų ministrai.

Kompetencija redaguoti

Viršūnių taryba sprendžia pačius svarbiausius ES klausimus: priima politinius sprendimus, tvirtina parengtus susitarimus ir dokumentus, nubrėžia pagrindines kitų institucijų veiklos gaires. Visi sprendimai priimami bendru sutarimu, todėl į darbotvarkę paprastai įtraukiami tie klausimai, dėl kurių nuomonės yra iš anksto suderintos arba jos labai artimos kompromisui. Europos Sąjungos Viršūnių Tarybos susitikimai vyksta reguliariai nuo 1974 m., kadangi Europos Bendrijų steigimo sutartyse šios politinės institucijos nebuvo numatyta.

Teisiškai ji įforminta tik Suvestiniam Europos akte, įsigaliojusiame 1987 m. 1993 m. Europos Sąjungos (kitaip dar vadinama Mastrichto) sutartyje ji oficialiai pripažinta Europos Sąjungos politine institucija.

Nuorodos redaguoti

Šaltiniai redaguoti