Darbininkas (Niujorkas)

Darbininkas – JAV lietuvių katalikų laikraštis, einantis nuo 1915 m. JAV.

Istorija

redaguoti

Įsteigė ir leido Šv. Juozapo lietuvių Romos katalikų darbininkų sąjunga, nuo 1951 m. vienuoliai pranciškonai. 19151950 m. buvo leidžiamas Brukline, nuo 1951 m. – Niujorke. Iki 1925 m. leistas triskart per savaitę, iki 1972 m. – dukart, nuo 1972 m. – kartą per savaitę. 1951 m. balandžio 16 d. sujungtas su Brukline ėjusiu savaitraščiu „Amerika“ ir Pitsburge leistu savaitraščiu „Lietuvių žinios“. Tiražas 1984 m. – apie 4000 egz.

Redaktoriai

redaguoti

Fabijonas Kemėšis, Vladas Taškūnas, Kazimieras Urbanavičius, Simas Sužiedėlis, Kornelijus Bučmys, Paulius Jurkus, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis (1951 m.), Ignas Mikalauskas (19551957 m.), Leonardas Žitkevičius, Jonas Balkūnas.

Redakcijoje dirbo Kazimieras Čibiras, P. Gudas, Juozas Bronius Laučka, Antanas Kneižys, Barnabas Mikalauskas. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 97 psl.

Nuorodos

redaguoti