Briedžio rinktinė

Briedžio rinktinėLietuvos partizanų Vyčio apygardos rinktinė, veikusi Panevėžio apskrityje 19491951 m. Apėmė Ukmergės ir Kėdainių apskrityse su okupaciniu režimu kovojusius partizanų būrius. Pavadinta vieno pirmųjų apygardos vadų Danieliaus VaitelioBriedžio garbei.

Rinktinės vadai

redaguoti

1949 m. Alfonso SmetonosŽygaudo įsakymu įsteigta Briedžio rinktinė, vadu paskirtas Mykolas ŠemežysAras, Putinas. 1950 m. rugpjūčio 17 d. M. Šemežiui–Arui tapus Vyčio apygardos vadu, Briedžio rinktinės vadu paskirtas Jonas Kalvaitis–Pažįstamas.

1951 m. pradžioje į Vyčio apygardą atvyko LLKS Prezidiumo narys Jonas Kimštas-Žalgiris. Jo įsakymu sudaryta Gedimino rinktinė, į kurią įjungta Briedžio rinktinė.

Nuorodos

redaguoti


1951 m. šios dvi rinktinės sujungtos į vieną Gedimino rinktinę.