Borodino mūšis

Borodino mūšis
Priklauso: Napoleono žygis į Rusiją
Battle of Borodino.jpg
„Maskvos mūšis, 1812 m.rugsėjo 7 d.“ Louis Lejeune paveikslas, 1822 m.
Data 1812 m. rugsėjo 7 d.
Vieta Borodinas, Maskvos sritis, Rusija
Rezultatas Formali prancūzų pergalė; strateginis Rusijos atsitraukimas ir strateginis prancūzų pralaimėjimas.
Priežastis Prancūzų invazija į Rusiją, 1812 m.
Konflikto šalys
Pirmoji Prancūzijos imperija, Reino konfederacija, Italija, Varšuvos kunigaikštystė Rusijos imperija
Vadovai ir kariniai vadai
Napoleonas, Michel Ney, Viceroy Eugène, Juzefas Poniatovskis Michailas Kutuzovas, Piotras Bagrationas
Pajėgos
130 000 karių, 587 patrankos 120 000 karių, 624 patrankos
Nuostoliai
30 - 35 tūkst. sužeisti, mirę ar paimti į nelaisvę. Tarp jų 47 generolai ir 480 kitų pareigūnų 39 - 45 tūkst. sužeisti, mirę ar paimti į nelaisvę. Tarp jų 23 generolai ir 211 kitų pareigūnų

Borodino mūšis – 1812 m. rugsėjo 7 d. vykęs mūšis tarp Napoleono vadovaujamų Prancūzijos imperijos ir Michailo Kutuzovo vadovaujamų Rusijos imperijos pajėgų. Tai buvo didžiausias ir daugiausiai gyvybių nusinešęs mūšis per visą 1812 m. prancūzų invazijos į Rusiją laikotarpį.

Padėtis prieš mūšįKeisti

Per pirmus tris invazijos į Rusiją mėnesius Napoleonas neteko trečdalio savo pajėgų ir kovėsi tik viename reikšmingesniame susirėmime prie Smolensko. Rugsėjo pradžioje Kutuzovas nusprendė apsistoti ir įtvirtinti gynybines pozicijas (kalvos abipus upės ir miškas) prie Borodino.

Mūšio eigaKeisti

Napoleonas surengė keletą atakų prieš rusų rikiuotę. Jo pėstininkai patyrė didelių nuostolių, nes buvo smarkiai apšaudyti. Tačiau ir rusų kontratakas nutraukė prancūzų artilerija. Prancūzai užėmė pozicijas prieš rusų kairįjį sparną tada puolė centre esančia Rajevskio bateriją. Vis dėlto, kai atsirado proga sutriuškinti rusus Napoleonas nepanaudojo 30000 karių rezervo. Apie vidurnaktį Rusijos kariuomenė ėmė trauktis link Maskvos.


 

Vikiteka